*รวมคำทำนายรายเดือน กันยายน2555 ทายจากวันเกิด (7วัน)

*รวมคำทำนายรายเดือน กันยายน2555 ทายจากวันเกิด (7วัน)
Total horoscopes in September 2012.  Forecasts from day of  born.

พยากรณ์โดย…โหร. อดิศร นิตยาจาร
Forecasts by astrologer Adisorn Nittayajarn.

.

(*หมายเหตุ… บทความนี้ใช้ระบบ “จันทรคติ” เปลี่ยนวันใหม่เมื่อถึงเวลา “รุ่งอรุณ” คือเช้าวันใหม่เวลา 06.00 น. เท่านั้น)

.

โชคชะตาของท่านในเดือนกันยายน 2555…(1) คนเกิดวันอาทิตย์
Your horoscopes in August 2012. Who was born on Sunday.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …  เรียกร้องให้ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : … ได้ดอกผลกำไรงดงาม
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…    อยู่ระหว่างตัดสินใจ ยังลังเล
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …   ปรับปรุงวางนโยบาย แผนการดำเนินกิจการ
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …    เริ่มดีขึ้น
  – โชคลาภ Fortune …     ได้โชคลาภลอย ได้จากญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ ขยันทำงาน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … ฟื้นคืนชีพ เหมือนถูกผีหลอก
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …  สิ้นสุด เจ็บป่วย ย่ำแย่
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …   ชักชวนปฏิบัติธรรม
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  คิดจะปรับปรุงชีวิต บ้าน สำนักงาน
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper … ครอบครัวพร้อมหน้า
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …  ดีเด่นเรื่องการเงิน บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  … ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเองไว้ก่อน
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  … ยุ่งกับญาติ กับงาน
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  … ได้งานใหม่เข้ามาให้เลือกเพิ่มเติม
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  … น้ำท่วมถึง คลื่นลมแรง
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : … สำเร็จตามเป้าหมาย ปริญญาตรี

.

…………………………………………..

.

โชคชะตาของท่านในเดือนกันยายน 2555…(2) คนเกิดวันจันทร์
Your horoscopes in August 2012. Who was born on Monday.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : … น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว หนีปัญหา
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : … งานส่วนใหญ่ก้าวหน้าดี
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…สังคมศาสตร์
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …  ดีเด่นในอาชีพ แพทย์ เภสัช ครู หมอดู
  – ทรัพย์สินเงินทอง Finance …   สำเร็จตามที่หวังแต่ได้ช้าหน่อย
  – โชคลาภ Fortune …   สุขสมหวัง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident … ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … คนรักอยู่ไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …  บริหารจัดการมมรดกบ้านที่ดินรถยนต์
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …  ต้องการความสงบ
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  เข้มแข็ง อดทน ทำเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper … ธนาคาร เศรษฐีนี
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  … ปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  … วิตกกังวล เครียด คิดมาก นอนไม่หลับ ฝันร้าย
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  … สู้ชีวิต ไม่ควรหนีปัญหา
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  … ปรับปรุง โยกย้าย เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ซ่อมแซมบ้าน
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  … รักษาสุภาพที่ดี
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : … บริหารจัดการเงินในธนาคาร

.

…………………………………………..

.

โชคชะตาของท่านในเดือนกันายน 2555…(3) คนเกิดวันอังคาร
Your horoscopes in August 2012. Who was born on Tuesday.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : … น้ำหนักเพิ่มมากขึ้น
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : … พบคนรักใคร่น่านับถือ
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…    ทบทวนความรู้เก่า
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work … สำเร็จได้ตามเป้าหมาย
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance … ซื้อซ่อมยานพาหนะ เน้นจักยานยนต์
  – โชคลาภ Fortune … ได้จากยานพาหนะที่จอดอยู่เฉยๆ ไม่ค่อยใช้
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident … ปวด-หัว สายตา กระเพราะอาหาร
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … ถ้าใครจะแย่งก็ให้เป็นทาน
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … ทำตามคำมั่นสัญญา
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives … ดีปานกลาง
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … ถกเถียงเรื่องไร้สาระ
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper … บริหารจัดการมรดก ที่ดิน
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  … มีงานใหม่มาให้เลือกทำ
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  … เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  … พึ่งพาตนเองได้
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  … ให้ในสิ่งที่ไม่ต้องการ
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …เงินแสน
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : … สร้างความมั่นคงในชีวิต

.

…………………………………………..

.

โชคชะตาของท่านในเดือนกันยายน 2555…(4) คนเกิดวันพุธ
Your horoscopes in August 2012.  Who was born on Wednesday.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : … เด็กให้โชค
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …  มีเกณฑ์เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย (บางคน-ควรสะเดาะเคราะห์)
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…   เก็บเงินไม่ได้ค่าใช้จ่ายสูง
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work … ใช้ความพยายาม ขยันทำงานเก็บเงิน
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …ได้จากหญิงใหญ่
  – โชคลาภ Fortune … ได้จากยานพาหนะที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน และนิมิต
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident … ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … หยุดนิ่ง
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … ควรสะเดาะเคราะห์
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …ดีเด่นทางการเงิน
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการ
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper … ใกล้ถึงความสำเร็จ
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  … ชีวิตมั่นคงมากขึ้น
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  … ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  … ซ่อมซื้อยานพาหนะ
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  … เครียด แก้ไขปัญหาไม่ได้
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  … พักผ่อน
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : … ทุกอย่างเป็นไปตามยถากรรมเก่า+ใหม่ ทำอย่างไรได้อย่างนั้น

.

…………………………………………..

.

โชคชะตาของท่านในเดือนกันยายน 2555…(4) คนเกิีดวันพฤหัสบดี
Your horoscopes in August 2012. Who was born on Thursday.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : … มีปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : … งานหนักมาก
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education… การบริหารจัดสรรเงินทุน เงินในธนาคาร
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work … ตักตวงสะสมเงินทอง
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance … เป็นไปตามเป้าหมาย
  – โชคลาภ Fortune … ไม่ควรทุ่มเทในการเสี่ยงโชค
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident … โรคเก่ากำเริบ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …หึงหวงห่วงใย
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … อารมณ์ขึ้นๆลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives … พึงพาพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ได้โชคลาภลอย
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper … นายหน้าค้าที่ดิน ซื้อขายแลกเปลี่ยน
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  … กินยาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  … พบครูบาอาจารย์
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …เด็กให้โชค
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  … เดินทางไกล ซื้อยานพาหนะคันใหม่
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  … ต้องการเงินทุนทำการค้า
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : … หญิงใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ

.

…………………………………………..

.

โชคชะตาของท่านในเดือนกันยายน 2555…(6) คนเกิีดวันศุกร์
Your horoscopes in August 2012. Who was born on Friday.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …ไปงานกินเลี้ยงฉลอง กับเพื่อนๆ
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…บริหารจัดการเงิน
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …ใช้มัมผัสที่หกช่วยตัดสินใจ
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …เสี่ยงโชค ซื้อขายหุ้น
  – โชคลาภ Fortune …ไม่ควรทุ่มเทเสี่ยงโชค
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …นอนพักผ่อนดีที่สุด
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …สร้างความสัมพันธ์เชิงลึกซึ้ง
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …กำลังจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …เดินทางไกล
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …เก็บออมเงินทอง
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …ใกล้สำเร็จในการเรียนการงาน
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …เจ็บป่วย ปวดเหมื่อยหลังไหล่
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …พบเพื่อนเก่า
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …ซื้อมือถือ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …ลูกหลานบริวาร
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …ซื้อขายแลกเปลี่ยน
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …ตรวจดวงชะตา

.

…………………………………………..

.

โชคชะตาของท่านในเดือนกัยายน 2555…(7) คนเกิีดวันเสาร์
Your horoscopes in August 2012.  Who was born on Sunday.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …พบเพื่อนเก่าที่จากกันมานาน
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : … เดินทางท่องเที่ยว
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…ทรัพย์กร แร่ ธรรมชาติ ดินน้ำลมไฟ
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …ก้าวหน้าดีมาก
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …ได้จากคนรัก
  – โชคลาภ Fortune …สมหวัง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …เจ็บป่วย อุบัติเหตุ พบแพทย์
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …ทะเลาะถกเถียงแต่ไม่เลิก
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …น้อยใจไปคนเดียว
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …อดทนรอคอยสิ่งที่หวัง
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ยุ่งกับญาติกับงาน
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …ครอบครัวพร้อมหน้า
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก ติดภาระกิจ
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …ขยันทำงานทำงานเก็บเงิน
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …ทำงานดึก
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …เครียด
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …ได้งานใหม่เข้ามา

.

…………………………………………..

 

พยากรณ์โดยโหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
หมอดูเลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
บริการดูดวงทางโทรศัพท์ 400 บาท/ดวง/5คำถาม

โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)

ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7

https://twitter.com/ADISORN50
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://plus.google.com/104684158016003485846

โฆษณา

ดูดวงรายเดือน กันยายน2555 เกิดราศีเมถุน

(3)

ดูดวงรายเดือน เดือนกันยายน2555 คนเกิดเดือน ๗ ราศีเมถุน (คนคู่)
Monthly horoscopes in September 2012. Born in Gemini.

ราศีเมถุน (คนคู่) 14 มิถุนายน–14กรกฎาคม
Gemini  14June-14July.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน  Status : …  มีโชคลาภลอยชิ้นใหญ่
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …  ประสพความสำเร็จทุกอย่าง
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education …   แพทย์ ผ่าตัด รักษา ภาษาต่างประเทศ
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …  ใช้สัมผัสที่หกช่วยในการตัดสินใจ
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance …  ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
   – โชคลาภ  Fortune …  ไม่แน่นอน อยู่ระหว่างการตัดสิน
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …  เหน็ดเหนื่อยง่าย
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) … ตัดใจ ให้คนรักเป็นทาน
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …ต้องใช้ความอดทนอย่างสูง
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …  อาการขึ้นๆลง
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ประสพความสำเร็จ แต่ช้ากว่ากำหนด
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … เศรษฐีนี
  5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … พบญาติผู้หญิง ผู้ใหญ่ สูงอายุ สูงศักดิ์ศรี
  6. เรื่องเด่น-ปลายเดือน Future :  … เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ยานพาหนะคันใหม่
  7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินบ้านที่ดินรถยนต์
  8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …  งานส่วนใหญ่ก้าวหน้า
  9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … รถยนต์
  10. บทสรุป Conclusion : … มีโครงการมากมายคิดจะทำ แต่ยังไม่ได้ทำ

…………………………………………..

ดูดวงรายเดือน กันยายน2555 เกิดราศีพฤษภ

(2)

ดูดวงรายเดือน เดือนกันยายน2555 คนเกิดเดือน ๖ ราศีพฤษภ (วัว)
Monthly horoscopes in September 2012. Born in Taurus.

ราศีพฤษภ (วัว) 14พฤษภาคม–13มิถุนายน
Taurus  14May-13June.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน  Status : …  นอนดึก
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …  มีคนเอางานใหม่มาให้ทำ
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education …   ซ้ำซ่อม เก็บของเก่ามาใช้งานใหม่
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …  ขยายกิจการ ขยายสาขา ขยายตลาด
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance …  ได้จากธุรกิจขนาดใหญ่ยักษ์
   – โชคลาภ  Fortune …  ได้จากหมอดู เก็บในใจห้ามบอกใคร
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …  ปานกลาง
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …  วนเวียน ไปๆมาๆ ไม่แน่นอน
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …ได้บุตรหลานบริวารมาเพิ่ม ได้โชคลาภ
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …  ขอเงินก้อนใหญ่
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  เฉียดโชค ทำเป็นไม่รู้จัก
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … แนะนำให้สะเดาะเคราะห์
  5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ยานพาหนะ
  6. เรื่องเด่น-ปลายเดือน Future :  … สิ่งที่คิดไว้จะสำเร็จแต่ช้าหน่อย
  7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … บริหารจัดการบ้านที่อยู่อาศัยที่ทำกิน
  8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …  ได้โชคลาภจากเลขที่บ้านเพื่อนบ้าน
  9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … เพื่อนเก่า
  10. บทสรุป Conclusion : … สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการ

…………………………………………..

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
หมอดูทางโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก

โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)

E-mail : domoredang@hotmail.com
https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://plus.google.com/104684158016003485846

ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7

ดูดวงรายเดือน กันยายน2555 เกิดราศีเมษ

(1)

ดูดวงรายเดือน กันยายน2555 คนเกิดเดือน ๕ ราศีเมษ (แกะ)
Monthly horoscopes in September 2012 born in aries.

ราศีเมษ (แกะ) 13เมษายน–13พฤษภาคม
Aries  13April-13May.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน  Status : …  ขยันทำงานเก็บเงินกอบโกย
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …  ลางสังหรณ์แม่นยำ
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education …   สมหวังทุกประการ
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …  ได้ดอกผลกำไรมากกว่าปกติ
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance … ได้จากเศรษฐีใหญ่
   – โชคลาภ  Fortune …  ได้จากการกราบไหว้ครูบาอาจารย์
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …  เดินไม่สะดวกเคล็ดขัดยอกในข้อต่อกล้ามเนื้อเส้นเอ็น
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …  เตรียดคิดมากปวดหัวนอนไม่หลับ
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …เจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสียสิ้นสุดหย่าร้าง
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …  อารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  วิตกกังวล ฝันแม่น ต้องเวทมนต์ดำ
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … ยานพาหนะคันใหม่
  5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … พบเหตุด่วนฉุกเฉินทำให้ตกใจ พลัดตกหกล้มสะดุดของมีคมไฟฟ้าดูด
  6. เรื่องเด่น-ปลายเดือน Future :  … โรคเก่ากำเริบ
  7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … พยายามเก็บสะสมเงินทอง
  8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …  คิดถึงโครงการมากมาย  ยังไม่ทำ
  9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … ปิดบังซ่อนเร้นเรื่องบางอย่าง
  10. บทสรุป Conclusion : … เก็บเงินไม่อยู่ ค่าจ่ายสูง ใช้หนี้สิน

…………………………………………..

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
หมอดูทางโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก

โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)

E-mail : domoredang@hotmail.com
https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://plus.google.com/104684158016003485846

ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7

*รวมคำทำนายรายเดือน กันยายน2555 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)

*รวมคำทำนายรายเดือน กันยายน2555 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
All monthly horoscopes in September 2012. Predict from year of birth. (12 zodiac)

.

(1)

ดูดวงรายเดือน กันยายน 2555 เกิดปีนักษัตรชวด (หนู)
Monthly horoscopes in September 2012. Born in Rat year.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน  Status : …ควรอยู่ในศีล 5 โดยบริสุทธิ์ จะปลอดจากภัยอันตราย
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …อยู่บ้าน สำนักงาน ชายทะเล
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education …สอบ แข่งขัน เรียนหนัก
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …รับมือน้ำท่วม
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance …บริจาค
   – โชคลาภ  Fortune …ชายสูงอายุอุปถัมภ์
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …เลี้ยงเด็ก บริวาร ปานกลาง
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …ทะเลาะ ใช้กำลัง หักหาญน้ำใจ
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …ฐานะดีมั่นคงมากขึ้น ธุรกิจเงินล้าน
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …มีโชคลาภลอย ไม่ถูกก็เฉียด
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …คิดจะเปลี่บนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper …เถียงกัน
  5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  …น้ำหนักเพิ่มขึ้น
  6. เรื่องเด่น-ปลายเดือน Future :  …ฝันแม่น
  7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  …ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฏแห่งกรรม
  8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …โรคเก่ากำเริบ หนี้สินรุมเร้า
  9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  …ปกปิดแอบทำบางอย่าง
  10. บทสรุป Conclusion : …ได้งานใหม่ทำ

…………………………………………..

.

(2)

ดูดวงรายเดือน กันยายน 2555 เกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)
Monthly horoscopes in September 2012. Born in Ox year.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน  Status : …เจรจาต่อรอง ต้อนรับแขกเดินทางไกลมาเยือน
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …ขยับทำงานเก็บสะสมเงินทอง
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education …ติดขัดเรื่องเพียงเล็กน้อย ผ่านไปได้
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …พบปะเจรจากับเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance …มีทั้งได้และเสีย
   – โชคลาภ  Fortune …เก็บไว้ในใจ ไม่บอกใคร
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …บวช เรียนพระธรรม มุ่งมั่นพระนิพพาน
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …ชักชวนค้าขาย ซื้อจักรยานยนต์
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …ได้สิ่งที่ได้ต้องการ เลือกมากเกินไป
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …ใช้หนี้
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ทำงานแข่งกับเวลา
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper …ครูบาอาจารย์
  5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  …ขยายกิจการ ตลาด พื้้นที่ทำกิน
  6. เรื่องเด่น-ปลายเดือน Future :  …ยุ่งกับงาน
  7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  …ทำให้คนในครอบครัวรู้สึกอบอุ่น อยู่พร้อมหน้า
  8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …นอนดึก
  9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  …เล่นกีฬา
  10. บทสรุป Conclusion : …ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุ

…………………………………………..

.

(3)

ดูดวงรายเดือน กันยายน 2555 เกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)
|Monthly horoscopes in September 2012. Born in Tiger year.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน  Status : …ตัดสินใจอย่างยุติธรรม
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …สงบร่มเย็นเป็นสุข
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education …คน ภาษา และวัฒนธรรมต่างประเทศ
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance …ได้ดีเด่นทางคนรัก
   – โชคลาภ  Fortune …เด็กให้โชคลาภ
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …ดีปานกลาง
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …ตัดสินใจเป็นโสดต่อไป
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …ร่ำรวย
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …ถือศีล
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ใช้สัมผัสที่หกได้
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper …เพื่อน
  5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  …ปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้ง่าย
  6. เรื่องเด่น-ปลายเดือน Future :  …ทำงานหนักเอาเบาสู้
  7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  …เหนื่อยง่าย
  8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …เศรษฐีนี
  9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  …แก้ไขปัญหาตามสถานะการณ์
  10. บทสรุป Conclusion : …งานส่วนใหญ่สำเร็จแต่ช้าหน่อย

…………………………………………..

.

(4)

ดูดวงรายเดือน กันยายน 2555 เกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Monthly horoscopes in September 2012. Born in Rabbit year.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน  Status : …อึดอัดขัดข้องไปไหนไม่ค่อยสะดวกมีภาระกิจ
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …ตัดสินใจโดยใช้ความยุติธรรม
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education …กองกิเลสของคน
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …อดทนทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองต้องการ
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance …บริหารจัดการมรดกที่ดิน
   – โชคลาภ  Fortune …ได้มาก็จ่ายออกไปทันที
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …เดินไม่สะดวก ขัดในข้อ กล้ามเนื้อเส้นเอ็น
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …สนใจแต่การทำงานหาเงิน
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …รักกันดี กินดื่มเพื่อสุขภาพ
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …สมหวัง มีชื่อเสียงเด่นดัง
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …พบปะสังสรรค์
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper …รักษาผลประโยชน์ของตัวเองไว้
  5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  …ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินอันมีค่า
  6. เรื่องเด่น-ปลายเดือน  Future :  …งานก้าวหน้าดีมาก
  7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  …ซ่อมเสริมสุขภาพ
  8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …หมอดู
  9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  …อยากอยู่อย่างเงียบๆคนเดียว
  10. บทสรุป Conclusion : …น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

…………………………………………..

.

(5)

ดูดวงรายเดือน กันยายน 2555 เกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Monthly horoscopes in September 2012. Born in Dragon year.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน  Status : …ซื้อขายแลกเปลี่่นทรัพย์สินบ้านที่ดินรถยนต์
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education …ยึดหลักทางสายกลาง
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …ติดตามสถานะการณ์
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance …น้ำท่วม
   – โชคลาภ  Fortune …จากการเสี่ยงโชค
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …ดี ปานกลาง
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …ไม่รวยไม่รัก
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …อยู่เฝ้าบ้าน สำนักงาน
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …ดูแลชายสูงอายุ
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …กทิ้งร้างห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนครอบครัว
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper …แนะนำค้าขาย
  5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  …การเดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
  6. เรื่องเด่น-ปลายเดือน Future :  …ยานพาหนะคันใหม่
  7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  …ใช้มือถือ คอมพิวเตอร อินเตอร์เน็ท เพื่อความสะดวกสบาย
  8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …เพื่อน
  9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  …เริ่มต้นชีวิตใหม่
  10. บทสรุป Conclusion : …ปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัว

…………………………………………..

.

(6)

ดูดวงรายเดือน กันยายน 2555 เกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Monthly horoscopes in September 2012. Born in Snake year.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน  Status : …ทำบุญ สะเดาะเคราะห์
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …ใช้สัมผัสที่หก
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education …ธุรกิจแฟชั่นทันสมัย เสื้อผ้า น้ำหอม
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …บริหารจัดการเงินในธนาคาร
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance …ได้จากคนรัก
   – โชคลาภ  Fortune …ปานกลาง
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …ระวังโรคความดันโลหิต
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …ขอแต่งงาน
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …บริหารมรดกทรัพย์สินบ้านที่ดินรถยนต์
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …งานก้าวหน้า
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ทำงานช้า สำเร็จในที่สุด
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper …พักผ่อน
  5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  …ใช้งานมือถือ อินเตอร์เน็ท มากมาย
  6. เรื่องเด่น-ปลายเดือน Future :  …เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
  7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  …รอบคอบในการตัดสินใจ
  8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …ขยายกิจการ
  9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  …แก้ปัญหาเร่งด่วนตามสถานะการณ์
  10. บทสรุป Conclusion : …คิดวางแผนงานอย่างละเอียด

…………………………………………..

.

(7)

ดูดวงรายเดือน กันยายน 2555 เกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)
Monthly horoscopes in September 2012. Born in Horse year.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน Status : …งานก้าวหน้าดีมาก
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …ซื้อโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education … รักษาพยาบาล ฟื้นฟู
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …พักสักครู่
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance …ธุรกิจสีเทา
   – โชคลาภ  Fortune …ได้จากการเสี่ยงโชคเล็กน้อย
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …ระวังพลัดตกหกล้มน้ำร้อนลวกไฟไหม้ช๊อค
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …ขึ้นอยู่กับหญิงใหญ่
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …บริหารจัดการมรดกทรัพย์สินบ้านที่ดินรถยนต์
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …เศรษฐีนี
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …แต่งงาน จัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper …ถูกคนอื่นขอยืมเงิน
  5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  …งานใหม่เข้ามาเพิ่มเติม
  6. เรื่องเด่น-ปลายเดือน Future :  …เดินทางท่องเที่ยว
  7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  …อดีตผ่านไปแล้วปล่อยวาง
  8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …น้ำท่วม
  9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  …เด็กให้โชค
  10. บทสรุป Conclusion : …หนี้เก่า โรคเก่า ปัญหาเก่า กำเริบ

…………………………………………..

.

(8)

ดูดวงรายเดือน กันยายน 2555 เกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)
Monthly horoscopes in September 2012. Born in Goat year.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน  Status : …งานก้าวหน้า
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …ขยันทำงานเก็บสะสมเงินทอง
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education …สมุนไพรไทย โหราศาสตร์ไทย
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …โดดเด่น เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance …ใช้เงินด่วน
   – โชคลาภ  Fortune …อยู่ใต้ดิน
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสึุขภาพที่ดีกว่าเดิม
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …ขยับขยาย
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …รัดกันดี
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …วนเวียนไปๆมาๆ
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ดูแลชายสูงอายุ
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper …เจ็บป่วย ปวดเหมื่อยกล้ามเนื้อเส่้นเอ็น กระดูกหลัง
  5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  …รักษาผลประโยชน์ส่วนตัวไว้อย่างดีที่สุด
  6. เรื่องเด่น-ปลายเดือน Future :  …น้ำท่วม
  7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  …ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสียตนเองและคนที่รัก ควรสะเดาะเคราะห์
  8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
  9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  …ไปหาเพื่อน
  10. บทสรุป Conclusion : …เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน

…………………………………………..

.

(9)

ดูดวงรายเดือน กันยายน 2555 เกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)
Monthly horoscopes in September 2012. Born in Monkey year.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน  Status : …งานสำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …เคร่งเครียด จริงจังกับชีวิต
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education …เก็บของเก่ามาใช้ รื้อฟื้นความรู้เดิม
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …ทำงานดึก
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance …ได้จากเพื่อนร่วมงาน
   – โชคลาภ  Fortune …ปานกลาง
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …ปานกลาง
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …ไปๆมาๆ ไม่แน่นอน เสี่ยง
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …ช่วยกันทำงานเก็บเงิน
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …ถกเถียงเรื่องในไร้สาระ
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ทะเลาะขัดแย้งทุ้มเถียงเสียงดัง
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper …หางานใหม่มาให้ทำ
  5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  …เจ็บป่วยอุบัติเหตุ
  6. เรื่องเด่น-ปลายเดือน Future :  …บริหารการเงินในธนาคาร
  7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  …ชายสูงอายุเคยอุปถัมป์
  8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …เรื่องซับซ้อนในครอบครัว
  9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  …เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
  10. บทสรุป Conclusion : …ซืมเศร้าเหงาหงอย

…………………………………………..

.

(10)

ดูดวงรายเดือน กันยายน 2555 เกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)
Monthly horoscopes in September 2012. Born in Rooster year.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน  Status : …ฐานะทางการเงินเริ่มมั่นคง เงินทองมากมาย
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …อยู่ในระหว่างการตัดสินใจบางอย่างที่สำคัญ
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education …ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ทรัพยากรธรรมชาติ นายหน้า
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …ทำงาน ทำบุญไปด้วย
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance …ได้จากงานใหม่
   – โชคลาภ  Fortune …สมหวังเงียบๆ
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …เคลื่อนไหวตัวไม่สะดวก
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …เกิดเรื่องไม่คาดฝัน
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …เด็กให้โชค ได้สมาชิกบริวารคนใหม่
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …ทำงานหนักเอาเบาสู้
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …น้ำท่วม
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper …ต้อนรับแขกต่างบ้านต่างเมือง
  5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  …คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
  6. เรื่องเด่น-ปลายเดือน Future :  …หนี้สิน โรคเก่ากำเริบ
  7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  …ครอบครัวพร้อมหน้า
  8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …ยุ่งวุ่นวายกับญาติกับงาน
  9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  …ทุกชิวิตอยู่ภายใต้กฏแห่งกรรม และปรับเปลี่ยนทิศทางได้
  10. บทสรุป Conclusion : …สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง

…………………………………………..

.

(11)

ดูดวงรายเดือน กันยายน 2555 เกิดปีนักษัตรจอ (หมา)
Monthly horoscopes in September 2012. Born in Dog year.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน  Status : …เดินทางไม่ไกลนัก ซื้อยานพาหนะ
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …ฐานะการเงินแน่นหนามั่นคง
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education …ลังเลการตัดสินใจ
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …ใช้ความรู้รอบตัวสูง
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance …ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงิน
   – โชคลาภ  Fortune …ได้จากการทำงานเป็นหลัก
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …กินยาสมุนไพร
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …สุขสมหวัง
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินมีค่า
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …ต้องการความยุติธรรม
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ได้งานใหม่มาเสริม
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper …เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ซื้อรถยนต์
  5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  …
  6. เรื่องเด่น-ปลายเดือน Future :  …ได้โชคลาภลอย
  7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  …เพื่อนเก่า
  8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …ชักชวนทำการค้า
  9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  …ความรัก
  10. บทสรุป Conclusion : …งานก้าวหน้าดี

…………………………………………..

.

(12)

ดูดวงรายเดือน กันยายน 2555 เกิดปีนักษัตรกุน (หมู)
Monthly horoscopes in September 2012. Born in Pig year.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน Status : …ทำงานแข่งกับเวลา
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …สวดมนต์ไหว้พระทุกวัน
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education …แปรรูปวัตถุดิบเป็นสินค้าและเงินทอง
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …การเงินการธนาคาร
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance …ริเริ่มทำธุรกิจ
   – โชคลาภ  Fortune …ปานกลาง
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …ปานกลาง
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ซื้อยานพาหนะคันใหม่
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …อยู่บ้าน
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …ช่วยเหลือทางการเงิน
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ให้งานทำ
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper …ขัดคอ โต้แย้ง ทักท้วง
  5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  …ต้อนรับแขกเดินทางไกล
  6. เรื่องเด่น-ปลายเดือนFuture :  …แอบทำบางอย่างไม่บอกใคร
  7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  …ยังไม่มีเลือกใคร
  8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …เศร้าซึม
  9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  …เดินทางท่องเที่ยว
  10. บทสรุป Conclusion : …รอคอยการกลับมาของคนรัก

…………………………………………..

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
หมอดูทางโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก

โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)

E-mail : domoredang@hotmail.com
https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://plus.google.com/104684158016003485846

ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7

*รวมคำทำนายรายเดือน กันยายน2555 ทายจากเดือนเกิด(12ราศี)

*รวมคำทำนายรายเดือน กันยายน2555 ทายจากเดือนเกิด (12ราศี)
All Monthly horoscopes in September 2012. Prediction from 12 Zodiacs.

๓๗๕

(1) ดูดวงรายเดือน กันยายน2555 คนเกิดเดือน ๕ ราศีเมษ (แกะ)
Monthly horoscopes in September 2012. Born in Aries.

ราศีเมษ (แกะ) 13เมษายน–13พฤษภาคม
Aries  13April-13May.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน  Status : …  ขยันทำงานเก็บเงินกอบโกย
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …  ลางสังหรณ์แม่นยำ
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education …   สมหวังทุกประการ
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …  ได้ดอกผลกำไรมากกว่าปกติ
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance … ได้จากเศรษฐีใหญ่
   – โชคลาภ  Fortune …  ได้จากการกราบไหว้ครูบาอาจารย์
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …  เดินไม่สะดวกเคล็ดขัดยอกในข้อต่อกล้ามเนื้อเส้นเอ็น
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …  เตรียดคิดมากปวดหัวนอนไม่หลับ
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …เจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสียสิ้นสุดหย่าร้าง
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …  อารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  วิตกกังวล ฝันแม่น ต้องเวทมนต์ดำ
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … ยานพาหนะคันใหม่
  5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … พบเหตุด่วนฉุกเฉินทำให้ตกใจ พลัดตกหกล้มสะดุดของมีคมไฟฟ้าดูด
  6. เรื่องเด่น-ปลายเดือน Future :  … โรคเก่ากำเริบ
  7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … พยายามเก็บสะสมเงินทอง
  8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …  คิดถึงโครงการมากมาย  ยังไม่ทำ
  9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … ปิดบังซ่อนเร้นเรื่องบางอย่าง
  10. บทสรุป Conclusion : … เก็บเงินไม่อยู่ ค่าจ่ายสูง ใช้หนี้สิน

…………………………………………..

(2) ดูดวงรายเดือน เดือนกันยายน2555 คนเกิดเดือน ๖ ราศีพฤษภ (วัว)
Monthly horoscopes in September 2012. Born in Taurus.

ราศีพฤษภ (วัว) 14พฤษภาคม–13มิถุนายน
Taurus  14May-13June.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน  Status : …  นอนดึก
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …  มีคนเอางานใหม่มาให้ทำ
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education …   ซ้ำซ่อม เก็บของเก่ามาใช้งานใหม่
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …  ขยายกิจการ ขยายสาขา ขยายตลาด
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance …  ได้จากธุรกิจขนาดใหญ่ยักษ์
   – โชคลาภ  Fortune …  ได้จากหมอดู เก็บในใจห้ามบอกใคร
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …  ปานกลาง
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …  วนเวียน ไปๆมาๆ ไม่แน่นอน
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …ได้บุตรหลานบริวารมาเพิ่ม ได้โชคลาภ
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …  ขอเงินก้อนใหญ่
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  เฉียดโชค ทำเป็นไม่รู้จัก
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … แนะนำให้สะเดาะเคราะห์
  5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ยานพาหนะ
  6. เรื่องเด่น-ปลายเดือน Future :  … สิ่งที่คิดไว้จะสำเร็จแต่ช้าหน่อย
  7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … บริหารจัดการบ้านที่อยู่อาศัยที่ทำกิน
  8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …  ได้โชคลาภจากเลขที่บ้านเพื่อนบ้าน
  9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … เพื่อนเก่า
  10. บทสรุป Conclusion : … สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการ

…………………………………………..

(3) ดูดวงรายเดือน เดือนกันยายน2555 คนเกิดเดือน ๗ ราศีเมถุน (คนคู่)
Monthly horoscopes in September 2012. Born in Gemini.

ราศีเมถุน (คนคู่) 14 มิถุนายน–14กรกฎาคม
Gemini  14June-14July.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน  Status : …  มีโชคลาภลอยชิ้นใหญ่
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …  ประสพความสำเร็จทุกอย่าง
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education …   แพทย์ ผ่าตัด รักษา ภาษาต่างประเทศ
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …  ใช้สัมผัสที่หกช่วยในการตัดสินใจ
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance …  ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
   – โชคลาภ  Fortune …  ไม่แน่นอน อยู่ระหว่างการตัดสิน
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …  เหน็ดเหนื่อยง่าย
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) … ตัดใจ ให้คนรักเป็นทาน
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …ต้องใช้ความอดทนอย่างสูง
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …  อาการขึ้นๆลง
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ประสพความสำเร็จ แต่ช้ากว่ากำหนด
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … เศรษฐีนี
  5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … พบญาติผู้หญิง ผู้ใหญ่ สูงอายุ สูงศักดิ์ศรี
  6. เรื่องเด่น-ปลายเดือน Future :  … เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ยานพาหนะคันใหม่
  7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินบ้านที่ดินรถยนต์
  8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …  งานส่วนใหญ่ก้าวหน้า
  9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … รถยนต์
  10. บทสรุป Conclusion : … มีโครงการมากมายคิดจะทำ แต่ยังไม่ได้ทำ

…………………………………………..

(4) ดูดวงรายเดือน เดือนกันยายน2555 คนเกิดเดือน ๘ ราศีกรกฎ (ปู)
Monthly horoscopes in September 2012. Born in Cancer.

ราศีกรกฎ (ปู) 15กรกฎาคม–16สิงหาคม
Cancer  15July-16August.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน  Status : …  ฐานะการเงินมั่นคงหนาแน่น
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …  ขยายกิจการงาน สาขา ตลาด
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education …  เก็บของเก่า ซ่อมเสริมใช้ความรู้เก่า
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …  ได้งานใหม่เข้ามาเพิ่มเติม
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance …  ได้จากการทำงานรอบค่ำดึก นอกเวลา
   – โชคลาภ  Fortune …  สมหวังเงียบๆ ได้จากเบอร์โทรศัพท์ ทางอินเตอร์เน็ท
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …  ปานกลาง
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …  รอคอยการกลับมาของคนรัก
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …เจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสียสิ้นสุด
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …  วิตกกังวล ฝันแม่น
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … สมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
  5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … เคร่งเครียดจริงจังกับชีวิต
  6. เรื่องเด่น-ปลายเดือน Future :  … หงุดหงิดไม่ได้ดังใจ
  7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … ได้ดอกผลจากการทำงานมากมาย
  8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …  เพื่อนเก่า
  9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … วิปัสสนากรรมฐาน
  10. บทสรุป Conclusion : … ได้ญาณหยั่งรู้

…………………………………………..

(5) ดูดวงรายเดือน เดือนกันยายน2555 คนเกิดเดือน ๙ ราศีสิงห์ (สิงโต)
Monthly horoscopes in September 2012. Born in Leo.

ราศีสิงห์ (สิงโต)  17สิงหาคม–16กันยายน
Leo  17August -16September.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน  Status : …  มีเกณฑ์เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ซื้อยานพาหนะคันใหม่
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …  ใช้สิทธิ์พิเศษ
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education …   สัมผัสที่หก
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work … เจ็บป่วยอุบัติเหตุ หยุด พัก เลิก  เดินทางไกล เปลี่ยนอาชีพ
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance … อึดอัดขัดข้อง ไม่สะดวกสบาย
   – โชคลาภ  Fortune …  ได้จากงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …  ปานกลาง
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …  อย่าทำผิดศีลธรรมและกฎหมาย
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …สิ้นสุดแล้วเริ่มต้นใหม่
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …  ชื่อเสียงโด่งดัง ชอบฟังเพลงบันเทิงเริงอารมณ์
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ได้รับโชคลาภลอย
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … หางานใหม่รายได้เสริมพิเศษมาให้ทำ
  1. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … สะเดาะเคราะห์
  2. เรื่องเด่น-ปลายเดือน Future :  … งานสำเร็จในที่สุดแต่ช้ากว่ากำหนดนัดหมาย
  3. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … มีหนี้สิน
  4. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …  ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่
  5. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … การเดินทาง ยานพาหนะ
  6. บทสรุป Conclusion : … ต้อนรับแขกบ้านเมือง มีการเจรจาต่อรอง

…………………………………………..

(6) ดูดวงรายเดือน เดือนกันยายน2555 คนเกิดเดือน ๑๐ ราศีกันย์ (หญิงสาว)
Monthly horoscopes in September 2012. Born in Virgo.

ราศีกันย์ (หญิงสาว)  17กันยายน–16ตุลาคม
Virgo  17September-16 October.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน  Status : …  มีเกณฑ์เดินทางระยะใกล้ๆ ใช้ซื้อยานพาหนะ-จักยานยนต์
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …  พบคนรักใหม่ คุยถูกปากถูกคอ
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education … ปกป้องเสริมสร้างสุขภาพ
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …  ก้าวหน้าดีมากขึ้น
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance …  ได้จากเจ้านาย ญาติผู้ชายผู้ใหญ่สูงอายุ
   – โชคลาภ  Fortune …  ได้จากการทำบุญให้ทาน
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …  กินดีอยู่ดีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้น
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …  คิดคนเดียวมากมาย
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …สับสนการตัดสินใจ
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …  ขยายกิจการ เรียนสูงขึ้น
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ฐานะการเงินหนาแน่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … พึ่งพาตนเองเป็นหลัก
  5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
  6. เรื่องเด่น-ปลายเดือน Future :  … รอคอยการกลับมา
  7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ทั้งหมด
  8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …  คนในครอบครัว แต่งงานใหม่
  9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … ความรักซับซ้อน
  10. บทสรุป Conclusion : … สำเร็จ แต่ช้ากว่ากำหนด

…………………………………………..

(7) ดูดวงรายเดือน เดือนกันยายน2555 คนเกิดเดือน ๑๑ ราศีตุลย์ (คันชั่ง)
Monthly horoscopes in September 2012. Born in Libra.

ราศีตุลย์ (คันชั่ง)  17ตุลาคม–15พฤศจิกายน
Libra  17October-15November.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน  Status : …มีภาระหนี้สิน กู้เงิน
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …  นำไปใช้ในโครงการต่างๆมากมาย
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education …   ควรสะเดาะเคราะห์
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …  สิ้นสุดแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance …  ผ่อนซื้อยานพาหนะ
   – โชคลาภ  Fortune …  ปานกลาง
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …  อากาศเปลี่ยนแปลงมีผลต่อสุขภาพ
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …  รีบเร่งทำงานเก็บเงินสร้างฐานะ
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …ขอเงิน
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …  ให้ทาน
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ทำงานช้าแต่ก็สำเร็จในที่สุด
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … ชักชวนกันไปทำบุญ กราบไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … เครียด คิดมาก ฝันร้ายตื่นมากลางดึก นอนไม่ค่อยหลับ
  6. เรื่องเด่น-ปลายเดือน Future :  … ใช้สัมผัสที่หกได้
  7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … ซื้อยานพาหนะใหม่ จักยานยนต์
  8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …  อยู่ในเมืองใหญ่
  9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … รู้ความจริงได้ด้วยตนเอง
  10. บทสรุป Conclusion : … พบเหตุด่วน ฉุกเฉิน พลัดตกหกล้มเดินสะดุด มีบาดมือ

…………………………………………..

(8) ดูดวงรายเดือน เดือนกันยายน2555 คนเกิดเดือน ๑๒ ราศีพิจิก (แมงป่อง)
Monthly horoscopes in September 2012. Born in Scorpio.

ราศีพิจิก (แมงป่อง)  16พฤศจิกายน–15ธันวาคม
Scorpio  16November-15December.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน  Status : …  คิดถึงเรื่องเก่า เศร้าโศกเสียใจ
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …  เดินทางท่องเที่ยว
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education …   การเป็นผู้นำที่ดี พัฒนางาน
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work … วิธีการทำงานให้ง่ายขึ้น
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance …  ได้โชคลาภจากลูกหลานบริวาร
   – โชคลาภ  Fortune …  ทะเบียนรถยนต์ที่จอดไว้ไม่ค่อยใช้งาน
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident … ปานกลาง
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …  ชายสูงอายุอุปถัมภ์ ช่วยสนับสนุนเหลือ
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …หญิงสูงอายุอุปถัมภ์ สนับสนุนช่วยเหลือ
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …  พบเห็นเหตุด่วนเหตุร้ายทำให้ตกใจ
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … รักใคร่กลมเกลียวกันดี
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … เพื่อน
  5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … เจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสีย
  6. เรื่องเด่น-ปลายเดือน Future :  … โรคเก่ากำเริบ
  7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … ซื้อยานพาหนะ รถยนต์ เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
  8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …  ปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัว
  9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … ผลประโบชน์ทับซ้อน
  10. บทสรุป Conclusion : … ทำบุญให้ทานสะเดาะเคราะห์

.

…………………………………………..

.

(9) ดูดวงรายเดือน เดือนกันยายน2555 คนเกิดเดือน อ้าย ราศีธนู (คนยิงธนู)
Monthly horoscopes in September 2012. Born in Sagittarius.

ราศีธนู (คนยิงธนู)  16ธันวาคม–14มกราคม
Sagittarius the Archer  16 December -14 January.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน  Status : …  ซ่อมเสริมบำรุงตรวจสุขภาพ ฟื้นคืนชีพ
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …  ฐานะทางการเงินมั่นคงมากขึ้น
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education …   ยึดหลักทางสายกลาง
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …  ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ยุ่งวุ่นวาย
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance …  ขยันทำงานเก็บเงินตักตวงเงินทอง
   – โชคลาภ  Fortune …  ปานกลาง
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …  จิตใจสับสน อาการไม่แน่นอน
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …  วิตกกังวล ไม่แน่นอน ไม่มั่นคง
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …ต้องใช้ความอดทน
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …  ความคิดสร้างสรรค์โครงการมากมาย
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … รอคอยบางอย่าง ยังมีความหวัง
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … กำลังเครียด ไม่ออกความคิดเห็น
  5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … ฝันแม่น
  6. เรื่องเด่น-ปลายเดือน Future :  …มีปัญหาทางร่างกาบ เดินไม่สะดวก
  7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … เปิดธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย
  8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …  เสื้อผ้า แฟชั่น ทันสมัย
  9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … กู้เงิน หนี้สิน
  10. บทสรุป Conclusion : … คิดถึงความหลัง เศร้าโศกเสียใจ

.

…………………………………………..

.

(10) ดูดวงรายเดือน เดือนกันยายน2555 คนเกิดเดือน ยี่ ราศีมกร (แพะทะเล)
Monthly horoscopes in September 2012. Born in Capricorn.

ราศีมกร (แพะทะเล)  15มกราคม–12กุมภาพันธ์
Capricorn  15January-12February.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน  Status : …  พักงานระยะสั้นๆ
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …  นำเสนองานใหม่
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education …  การแปรรูปผลิตภัณฑ์
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …  เด่นธุรกิจในครอบครัว
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance …  โยกย้ายซื้อขายแลกเปลี่ยนเล่นหุ้น
   – โชคลาภ  Fortune …  ปานกลาง
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …  พักฟื้นร่างกาย
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …  บริหารจัดการมรดกที่ดิน
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …สับสน ลังเลการตัดสินใจ
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …  คิดโครงการใหม่ๆ
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  เสริมสวยเพิ่มความงาม
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … ทำงานหนัก
  5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … ใช้สัมผัสที่หก
  6. เรื่องเด่น-ปลายเดือน Future :  … ได้โชคลาภลอย
  7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … สุขสมหวัง เสียงเพลง ชื่อเสียงโด่งดัง
  8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …  ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … ตักตวงเงินทอง
  10. บทสรุป Conclusion : … ยุ่งกับญาติ กับงาน ความคิดเห็นแตกต่างกัน

.

…………………………………………..

.

(11) ดูดวงรายเดือน เดือนกันยายน2555 คนเกิดเดือน ๓ ราศีกุมภ์ (คนแบกหม้อน้ำ)
Monthly horoscopes in September 2012. Born in Aquarius.

ราศีกุมภ์ (คนแบกหม้อน้ำ)  13กุมภาพันธ์–13มีนาคม
Aquarius   13February-13March.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน  Status : …  หญิงแกร่ง เก่ง รู้รอบ ชอบพึ่งพาตนเอง
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …  บริหารจัดการบ้านที่อยู่อาศัยที่ทำกิน
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education …   ปริญญาเอก
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …  เน้นใช้งานโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท ในการติดต่อสื่อสาร
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance …  ดี ได้จากเศรษฐีนี
   – โชคลาภ  Fortune …  ได้จากการเสี่ยงโชคเล็กน้อย
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …  ปานกลาง
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …  คิดไม่ตก ไม่มีข้อสรุป
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …จะซื้อยานพาหนะคันใหม่
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …  พูดขัดคอ
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  คนกลางช่วยพูดประสานความสัมพันธ์
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … อ้วนขั้น
  5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … งานส่วนใหญ่ก้าวหน้าดี
  6. เรื่องเด่น-ปลายเดือน Future :  … แก้ไขปัญหาเก่าตกค้าง
  7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …  เศร้าเหงาหงอย
  9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … เก็บสะสมเงินทอง
  10. บทสรุป Conclusion : … สมหวังทุกอย่าง

.

…………………………………………..

.

(12) ดูดวงรายเดือน เดือนกันยายน2555 คนเกิดเดือน ๔ ในราศีมีน (ปลา)
Monthly horoscopes in September 2012. Born in Pisces.

ราศีมีน (ปลา)  14มีนาคม–12เมษายน
Pisces Fish  14March-12April.

  1. เรื่องเด่น-ประจำเดือน  Status : …  เดินทางท่องเที่ยวให้สบายใจ
  2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …  ฟื้นฟูซ่อมเสริมตรวจสุขภาพ
  3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
   – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education …   ออกแบบสินค้าผลิตภัณฑ์
   – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …  ใช้ศิลปะความสวยงามปรับปรุงสินค้าบริการ
   – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance …  ซื้อยานพาหนะคันใหม่
   – โชคลาภ  Fortune …  ได้จากยานพาหนะ
   – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …  ทำงานหักโหมต่อเนื่องนอนดึก
  4. คนใกล้ชิด Relationship :
   – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …  คิดจะเปลี่ยนใจ
   – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …ขยับขยายเนื้อที่อยู่อาศัยที่ทำงานที่นอน
   – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives … ค้าขายทั้วไป
   – ญาติ มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  อารมณ์แปรปรวน
   – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … สัมผัสที่หกของตัวเอง
  5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … ชำระหนี้สิน เงินกู้
  6. เรื่องเด่น-ปลายเดือน Future :  … พลัดตกหกล้มสะดุด ของแหลมตำ ของมีคมบาด
  7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …  คนในครอบครัว
  9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … พึ่งพาตนเอง
  10. บทสรุป Conclusion : … คิดมาก เครียด นอนไม่ต่อยหลับ

.

…………………………………………..

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
หมอดูทางโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก

โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)

E-mail : domoredang@hotmail.com
https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://plus.google.com/104684158016003485846

ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7

พิธีสะเดาะเคราะห์

พิธีสะเดาะเคราะห์

ลูกค้าหมอดูโปรดทราบ การทำพิธีการสะเดาะเคราะห์ที่ผิดไปจากสูครของหมอแดง อาจจะทำให้ไม่ได้ผลตามที่ท่านหวังไว้ ดังนี้

 1. ปฏิบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ ขาดตกบกพร่อง
 2. ขอพรผิดไปจากที่กำหนดไว้ ขาดตกบกพร่อง
 3. มีเจตนาแอบแฝงไม่บริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อครูบาอาจารย์และหมอแดง
 4. ศีล 5 ไม่บริสุทธิ์ ขาดพรหมวิหาร 4
 5. โลภมากลาภหาย (อย่าคิดทำบุญเพียง 200 บาทจะแลกกับเงิน 2,000,000 บาท)
 6. ยังไม่ถึงเวลาอันสมควรที่จะได้รับผลบุญ
 7. ไม่ใช่ลูกค้าของหมอแดงโดยตรง เพียงแต่ทำตามคนอื่น(หมอดูอื่น)บอกต่อ (คือไม่ได้นับถือ/ไหว้ครู/ยกเป็นครูกับหมอแดงโดยตรง)
 8. มีความเห็น(ผิด)ว่าสิ่งสักดิ์สิทธิ์เป็นเหมือนคนรับใช้ ใช้ให้ทำอะไรต้องได้ผลตามต้องการ (คิดอย่้างนี้อันตรายมากที่สุด)
 9. เคยใช้สูตรของหมอแดงมาแล้วและเคยประสพความสำเร็จ เมื่อสมหวังแล้วปิดบัง พูดเท็จ ไม่ได้แก้บน ไม่ได้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความช่วยเหลือตามสมควร ผิดคำมั่นสัญญา (ผมไม่เคยขอต่าตอบแทนเพิ่มเติม แต่ถ้าใครพูดให้สัญญาเองต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเอง)
 10. ไม่นับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ ของหมอแดง
 11. พิธีการสะเดาะเคราะห์แบบของหมอแดง  เป็นคำแนะนำ “พิเศษ” หมอแดงไม่เคยเรียกร้องเงินทองเพิ่มเติม ถือได้ว่าเป็นบริการแถมท้าย ลูกค้าที่ดีทุกคนทำแล้วได้ผลที่ดี ทุกคนยืนยันได้
 12. ส่วนใครทำแล้วยังไม่ได้ผล คงต้องทบทวนตัวเองตามข้อความข้างบนนี้ ควรอดทนรอคอยผลบุญโดยวางอุเบกขา อย่ากระวนกระวายใจร้อน อย่าเร่งรัดผลกับหมอแดงหริอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะผลนั้นขึ้นอยู่กับว่าตัดสินใจ และความพอใจของเจ้ากรรมนายเวรเขาจะยกหนี้กรรมให้ลูกค้าหรือไม่ ใครก็บังคับเขาไม่ได้

ด้วยความปรารถนาดีจาก
โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

วิธีการใช้ชีวิตเหนือดวงชะตา

ใช้ชีวิตเหนือดวงชะตา
Life Over horoscopes.

          ชีวิตของทุกคนควรกำหนดว่าจะ “อยู่เหนือดวงชะตา” เพราะมีความสุขอย่างยิ่ง การดูดวงที่ถูกต้อง ได้ประโยชน์ ควรดูดวงอย่างมีสติใช้วิจารณะญาณของตนเองประกอบควบคู่กันไป  พิจารณาเรียนรู้ว่าถ้าหมอดูทายอดีตปัจจุบันอนาคตของท่านได้แม่นยำ ก็แสดงว่า “กฏแห่งกรรมนั้นมีจริง” มีกฏแห่งกรรมอะไรบ้าง ที่กำลังโคจรมากระทบวิถีชีวิตของคุณ เพื่อจะได้หาทางแก้ไขปัญหาล่วงหน้า อย่าวิตกกังวลเรื่องดวงชะตาดีร้ายในอนาคต เพราะอนาคตยังขึ้นอยู่กับปัจจุบันครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งขึ้นกับเหตุในอดีตที่เราไม่สามารถเปลี่ยนได้ แต่สามารถ “บริหารจัดการ” ได้อีกเช่นกัน

ใครที่เคยล้มเหลวในชีวิต ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่  ขอให้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้น ทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ นี้ก็จะรู้ว่า “สุขแท้จริงนั้นอยู่ในความสงบ” นั้นเป็นอย่างไร

 1. ปลดปล่อย ระบายอารมณ์ความคิดความต้องการ ประเภทความรักโลภโกรธหลงแบบสุดขั้วทิ้งให้หมด
 2. รวมไปถึงความอยากได้อยากมีอยากเป็นทุกเรื่อง ที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงค์ชีพ
 3. เรื่องใดที่คุณคิดแล้วทำให้ไม่สบายใจ  คิดแล้วไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้น ก็เลิกคิดถึงสิ่งนั้น
 4. อยู่ในศีล 5 และพรหมวิหาร 4
 5. พึ่งพาตนเองให้มากขึ้น
 6. ทดลองฝึกนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้ได้ญาณหยั่งรู้
 7. ถึงตรงนี้ทุกท่านจะเห็นหนทางแก้ไขทุกปัญหาได้ด้วยตัวเองครับ

เมื่อใจไม่ฟุ้งซ่าน หยุดนิ่ง ปักหลักมั่นคง  สะอาดสดใสบริสุทธิ์ดีแล้ว เกิดความว่างเปล่าแล้ว ก็จะเกิด “ปัญญา” ขึ้นมาได้เอง โดยอัตโนมัติ โดยธรรมชาติ  วิถึชีวิตแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสแนะนำสั่งสอนไว้ เรียกว่าพระธรรม เหล่าพระอริยะเจ้า-บุคคลทั้งหลายที่ลองปฏิบัติตาม ต่างยืนยันว่าได้ผลดีจริง

ด้วยความปรารถนาดีจาก

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

*รวมคำทำนายรายสัปดาห์ๆที่37(9-15กันยา55)

รวมคำทำนายรายสัปดาห์ ที่ 37 (อา.9-ส.15 กันยายน 2555)
All weekly horoscope at 37. (sun9-sat15 SEPTEMBER 2012)

(1)
คนเกิดวันอาทิตย์
Who was born on Sunday.

 1. เรื่องเด่น-ประจำสัปดาห์  Status : … พบหญิงใหญ่ สูงอายุ ชี้นิ้วใช้งาน อุปถัมภ์
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment : … ปัญหาเล็กน้อย สู้ชนะไม่สู้แพ้
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of Horoscopes :
  – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education … บริหารธุรกิจ
  – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work … ครูบาอาจารย์ สอนพิเศษ
  – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance … สับสนลังเล อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
  – โชคลาภ  Fortune … ปานกลาง ได้จากการทำงานหนัก
  – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident … เจ้าชะตาปานกลาง เด่นที่เด็กและบริวารในบ้านรับการรักษาพยาบาล
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) … ฟื้นคืนชีพ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … กลับบ้านดึก แอบมีความลับ
  – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives … พูดจาแทงใจดำ
  – ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … กินอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
  – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … เพื่อนรุ่นเก่า
 5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … มีงานใหม่เข้ามานำเสนอ
 6. เรื่องเด่น-ปลายสัปดาห์ Future :  … รับทำงานใหม่
 7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … ครอบครัวพร้อมหน้า อบอุ่น มีความสุข
 8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …  กู้เงิน
 9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … เจ็บป่วย ปวดเหมื่อยกล้ามเนื้อเส้นเอ็น
 10. บทสรุป Conclusion : … พักการทำงานระยะสั้นๆ

…………………………………………..

(2)
คนเกิดวันจันทร์
Who was born on Monday.

 1. เรื่องเด่น-ประจำสัปดาห์  Status : … ซื้อเครื่องมือสื่อสารทันสมัย มือถือ คอมพิวเตอร์
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment : … คิดมาก เครียด ปวดหัว นอนไม่หลับ
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education … ปริญญาเอก
  – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work … ว่างงาน หยุดพัก
  – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance … ได้จากผู้หญิง ผู้ใหญ่ สูงอายุ
  – โชคลาภ  Fortune … สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident … ขึ้นๆลงๆ
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) … เจ้าอารมณ์
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …  ทะเลาะ ถกเถียง เรื่องไร้สาระ
  – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives … มีงานใหม่สมาชิกใหม่มาเพิ่มเติม
  – ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  คิดจะเปลี่ยนอาชีพ ปรับปรุงที่อยู่อาศัย
  – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … ค้าขาย ระยะใกล้ๆบ้าน
 5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … คนรัก
 6. เรื่องเด่น-ปลายสัปดาห์ Future :  … ทำบุญเสริมบารมี สะเดาะเคราะห์
 7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
 8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …  งานใหม่เข้ามามากมาย เหน็ดเหนื่อย
 9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … ขยันทำงาน เก็บสะสมเงินทอง
 10. บทสรุป Conclusion : … ปกป้องผลประโบชน์ของตนเอง

…………………………………………..

(3)
สำหรับคนเกิดวันอังคาร
Who was born on Tuesday.

 1. เรื่องเด่น-ประจำสัปดาห์  Status : … น้อยใจ ไปคนเดียว หนีปัญหา
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment : … สับสน ลังเลการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education … ได้ทุนการศึกษา
  – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work … ผิดหวัง ไม่ถูกใจ
  – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance … ห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขทั้งปวง
  – โชคลาภ  Fortune … ได้โดยไม่คาดฝัน
  – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident … เจ็บป่วย พลัดตกหกล้ม ตกใจ อุบัติเหตุ
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) … อยู่คนเดียวดีกว่า พึ่งพาตนเอง
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …  เครียด ปวดหัว นอนไม่หลับ ฝันร้าย
  – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives … สงบ ร่มเย็น เป็นสุข
  – ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ทะเลาะ ถกเถียง ใช้กำลัง
  – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … ซื้อยานพาหนะคันใหม่
 5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … หงุดหงิด รำคาญใจ
 6. เรื่องเด่น-ปลายสัปดาห์ Future :  … บริหารจัดการมรดกที่ดิน รถยนต์
 7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … พักทำงานระยะสั้นๆ
 8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  … งานใหม่เข้ามา
 9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … อาชีพเสริม
 10. บทสรุป Conclusion : … ร่างกายต้องการพักผ่อน นอนน้อย

…………………………………………..

(4)
สำหรับคนเกิดวันพุธ
Who was born on Wednesday.

 1. เรื่องเด่น-ประจำสัปดาห์  Status : … เด่นเรื่องยานพาหนะคันใหม่
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …ใช้สัมผัสที่หกในการตัดสินใจ
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education … ผลการเรียนไม่ได้เหมือนที่คาดหวั
  – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work … ได้งานจากคนรัก
  – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance … ได้จากการค้าขาย
  – โชคลาภ  Fortune … สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident … เด่นที่ญาติผู้หญิง ผู้ใหญ่สูงอายุ
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) … เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สิ้นสุด
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … ต้องการความยุติธรรม
  – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives … ถกเถียงเรื่องไม่เป็นเรื่อง
  – ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … บริหารจัดการมรดกบ้านที่ดิน
  – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … เดินทางท่องเที่ยว
 5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … ช่างเลือก เฉียดได้โชคลาภ
 6. เรื่องเด่น-ปลายสัปดาห์ Future :  … การเงินจะมั่นคงขึ้น
 7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … มีความก้าวหน้าในอาชีพการการ
 8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  … ข้าราชการ
 9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … สงบ ท่ามกลางความวุ่นวาย
 10. บทสรุป Conclusion : … กินยาหลายขนาน

…………………………………………..

(5)
สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี
Who was born on Thursday.

 1. เรื่องเด่น-ประจำสัปดาห์  Status : … ฝันแม่น ใช้
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment : … ครูบาอาจารย์สนับสนุนช่วยเหลือ  รับสอนธรรมะ
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education … เศรษฐศาสตร์
  – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work … ใช้ความอดทน สมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน
  – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance … ยานพาหนะคันใหม่
  – โชคลาภ  Fortune … ได้จากคนต่างถิ่น
  – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident … แพ้อากาศเปลี่ยนแปลง งดอาหารไขมัน
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) … อารมณ์แปรปรวน
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …  มีภาระชำระหนี้สิน
  – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives … งานใหม่ สมาชิกใหม่
  – ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … พบเพื่อนเก่า
  – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … ไม่มี พึงพาตนเอง
 5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … เจรจาต่อรอง
 6. เรื่องเด่น-ปลายสัปดาห์ Future :  … อาหาร ยา เพื่อสุขภาพ
 7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … วางแผนพัฒนาครอบครัว
 8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …  สับสนลังเลการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
 9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … เครียด ปวดหัว นอนไม่ค่อยหลับ
 10. บทสรุป Conclusion : … พึ่งพาตนเอง

…………………………………………..

(6)
สำหรับคนเกิดวันศุกร์
Who was born on Friday.

 1. เรื่องเด่น-ประจำสัปดาห์  Status : … อุดมสมบูรณ์ น้ำหนักมากขึ้น
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment : … ฝันแม่น
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education … ค่าใช้จ่ายสูง
  – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work … ทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย
  – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance … ทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย
  – โชคลาภ  Fortune … ได้จากชายสูงอายุ
  – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) … พบคนรักใหม่ คุยถูกใจ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … น้อยใจ หนีปัญหาไปคนเดียว
  – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives … เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เร่งรัดแก้ไขปัญหา
  – ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ตึงเครียด
  – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … คนในครอบครัว
 5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … สัมผัสที่หกแม่นยำ
 6. เรื่องเด่น-ปลายสัปดาห์ Future :  … ซื้อ/ซ่อม/ใช้เครื่องมือสื่อสารทันสมัย มือถือ คอมพิวเตอร์
 7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … โยกย้าย เปลี่ยนแปลงอาชีพการงาน ซ่อมแซมบ้าน
 8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  … ครูบาอาจารย์
 9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … ภาระหนี้สิน
 10. บทสรุป Conclusion : … ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน ที่นอน

…………………………………………..

(7)
สำหรับคนเกิดวันเสาร์
Who was born on Saturday.

 1. เรื่องเด่น-ประจำสัปดาห์  Status : … ต้อนรับแขกเดินทางไกลมาเยือน เจรจาต่อรอง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment : … ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education … ปฏิบัติธรรมะ
  – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work … ไตร่ตรองให้รอบคอบ ไม่ทำผิดศีลธรรม
  – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance … (บางคน)เหมาะที่จะซื้อหายานพาหนะคันใหม่
  – โชคลาภ  Fortune … ได้จากเด็ก ลูกหลาน
  – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident … เช็ค ซ่อมสุขภาพ
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) … วิตกกังวล ไม่แน่นอน
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …
  – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives … (อย่า)มองโลกแง่ร้าย หวาดระแวง ไม่ไว้ใจคู่ครอง คิดถึงคนรักเก่าเศร้าโศกเสียใจ
  – ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  บริหารจัดการมรดก
  – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … พึ่งพาตัวเอง
 5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … มอเตอร์ไซค์ ค้าขาย
 6. เรื่องเด่น-ปลายสัปดาห์ Future :  … ระวังโรคความดัน
 7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว หนีปัญหา
 8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …  ครูบาอาจารย์
 9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … เจ็บป่วย
 10. บทสรุป Conclusion : … ได้งานใหม่ รายได้เสริม

…………………………………………..

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
หมอดูทางโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก

โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)

E-mail : domoredang@hotmail.com
https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://plus.google.com/104684158016003485846

ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7

%d bloggers like this: