*รวมคำทำนายรายสัปดาห์ๆที่36(2-8กันยา55)

*รวมคำทำนายรายสัปดาห์ ที่ 36 (อา.2-ส.8 กันยายน 2555)
All weekly horoscope at 36. (sun2-sat8 SEPTEMBER 2012)

(1)
ดูดวงรายสัปดาห์ ที่ 36 (อา.2-ส.8 กันยายน 2555)  คนเกิดวันอาทิตย์
Your  weekly horoscope at 36 (sun2-sat8 SEPTEMBER 2012) who was born on Sunday.

 1. เรื่องเด่น-ประจำสัปดาห์  Status : …(ถูก)ติดตามทวงถามถึงเงินทอง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment : … คิดจะปรับปรุงแก้ไขชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีกว่าเดิม
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of Horoscopes :
  – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education … บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้ได้ญาณหยั่งรู้
  – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work … เดินทางทิ้งร้างห่างไกลคนรักบ้านเกิดเมืองนอน
  – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance … สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  – โชคลาภ  Fortune … ได้จากยายพาหนะื จักรยานยนต์ ค้าขาย
  – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident … ดีขึ้น ธรรมะรักษา
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) … เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … นึกถึงเรื่องในอดีต เศร้าโศกเสียใจ
  – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives … เศรษฐีนี
  – ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … สุขภาพแข็งแรงมากขึ้น
  – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … เงินทองรั่วไหล
 5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … ครอบครัวพร้อมหน้า
 6. เรื่องเด่น-ปลายสัปดาห์ Future :  …ใช้- มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท มากขึ้น
 7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … บริหารจัดการมรดกบ้านที่ดินรถยนต์ทรัพย์สิน
 8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  … ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … โครงการมากมายคิดจะทำ ยังไม่ได้ทำ
 10. บทสรุป Conclusion : … พบครูบาอาจารย์ รักษาศีลเคร่งครัด

…………………………………………..

(2)
ดูดวงรายสัปดาห์ ที่ 36 (อา.2-ส.8 กันยายน2555)  คนเกิดวันจันทร์
Your weekly horoscope at 36 (2-8 SEPTEMBER 2012)  born on Monday.

 1. เรื่องเด่น-ประจำสัปดาห์  Status : … บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment : … ตรวจดวงชะตา
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education … ยังลังเลการตัดสินใจ
  – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work … มั่นคง ได้รับชัยชนะจากคู่แข่งขัน
  – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance … ฟื้นคืนชีพ
  – โชคลาภ  Fortune … ไม่เหมาะกับการทุ่มเทเสี่ยงโชค
  – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident … ทุกข์ลาภ เจ็บตัวเพราะอวดความร่ำรวย
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) … มีความสัมพันธืในเชิงลึก
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … ขยับขยายธุรกิจ  ซ่อมแซมต่อเติมบ้าน
  – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …  พักงานระยะสั้นๆ
  – ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ขยันทำงานหาเงิน
  – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … เรื่องงานใหม่
 5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
 6. เรื่องเด่น-ปลายสัปดาห์ Future :  … เดินทางไกลท่องเที่ยวค้นคว้าทดลองผจญภัย
 7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … เด่นการค้าขาย
 8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …  สำเร็จแต่ช้าหน่อย
 9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  …วิตกกังวล
 10. บทสรุป Conclusion : …พบคนรักคนถูกใจคุยถูกคอ

…………………………………………..

(3)
ดูดวงรายสัปดาห์ ที่ 36 (อา.2-ส.8 กันยายน 2555)  คนเกิดวันอังคาร
Your  weekly horoscope at 36 (2-8 SEPTEMBER 2012)  born on Tuesday.

 1. เรื่องเด่น-ประจำสัปดาห์  Status : … กินอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment : … ระวังการดื่มสุรา ของมึนเมา โรคความดันโลหิตกำเริบ
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education … เด็กเยาวชนและครอบครัว
  – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work … เตรียมรับมือภัยน้ำท่วม
  – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance …วางแผนนโยบายเป้าหมายควบคุมส่งเสริมประเมิลผลการบริหารด้านการเงิน
  – โชคลาภ  Fortune …ปานกลาง
  – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident … ซ่อมแซมส่งเสริมสุขภาพ
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) … อยู่คนเดียวมานาน เคยชินแล้ว
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …  ปฏิบัติการกอบโกยเงินทอง
  – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives … ควรสะเดาะเคราะห์
  – ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ไปมาหาสู่กัน
  – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … โยกย้ายหน้าที่การงาน ที่อยู่อาศัย ปรับปรุงบ้าน
 5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … หลงรัก อย่าลืมศีลธรรม
 6. เรื่องเด่น-ปลายสัปดาห์ Future :  … รักษาผลประโยชน์ส่วนตัวไว้ก่อนอื่น
 7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … รอบคอบในการตัดสินใจ
 8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  … ทำตามคำแนะนำหมอดู
 9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … แอบทำบางอย่างไม่บอกสังคม
 10. บทสรุป Conclusion : … สัมผัสที่หกเชื่อถือได้ ฝันแม่น

…………………………………………..

(4)
ดูดวงรายสัปดาห์ ที่ 36 (อา.2-ส.8กันยายน 2555)  คนเกิดวันพุธ
Your weekly horoscope at 36(2-8 SEPTEMBER 2012)  born on Wednesday.

 1. เรื่องเด่น-ประจำสัปดาห์  Status : … รับโบนัทดอกผลเด็กให้โชคลาภ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …เก็บเงินไม่อยู่มีค่าใช้จ่ายสูงรออยู่
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education … การเจรจาต่อรอง ต้อนรับแขกบ้านเมืองลูกค้า
  – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work … งานใหม่เข้ามาเพิ่ม
  – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance … ยิ่งสูงยิ่งหนาวไม่มีใครเข้าใจ
  – โชคลาภ  Fortune … ได้จากงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
  – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …มักทำให้เศร้าโศรกเสียใจ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …รอคอยการกลับมา
  – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives … มีปัญหาซับซ้อนเกินจะแก้ไข
  – ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … อยากลองเปลี่ยนมาเป็นคนรัก
  – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุมากประสพการณ์
 5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … ไปตรวจสุขภาพ
 6. เรื่องเด่น-ปลายสัปดาห์ Future :  … เดินทางท่องเที่ยวกัยเพื่อนๆเจ้านาย
 7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … อึดอัดขัดข้องไปไหนไม่ค่อยสะดวก มีภาระกิจสำคัญต้องรีบทำ รีบกลับบ้าน
 8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  … ความยุติธรรม
 9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  …พระเจ้า
 10. บทสรุป Conclusion : … ลังเลรอบคอบในการตัดสินใจ

…………………………………………..

(5)
ดูดวงรายสัปดาห์ ที่ 36 (อา.2-ส.8กันยายน 2555)  คนเกิดวันพฤหัสบดี
Your weekly horoscope at 36 (2-8 SEPTEMBER 2012)  born on Thursday.

 1. เรื่องเด่น-ประจำสัปดาห์  Status : … มีเกณฑ์จะเดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ซื้อยานพาหนะคันใหม่
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment : … เจ็บป่วย ปวดเหมื่อยกล้ามเนื้อเส้นเอ็น
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education … ท่องเที่ยว ค้นคว้าทดลอง อิสระเสรีภาพ
  – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work … สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance … โยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียน
  – โชคลาภ  Fortune … ได้จากคนตายแล้วมาบอก
  – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …ปานกลาง ใช้ธรรมะรักษาได้
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) … เงินทองของนอกกาย แต่ถ้าเลือกได้ขอเลือกคนรวย
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … ปรองดอง
  – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives … ชักชวนกันไปทำบุญ ให้ของมีค่า
  – ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … เก็บสะสมเงินทองไว้ใช้ เตรียมซื้อบางอย่าง(รถยนต์)
  – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … คนในครอบครัว
 5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … ได้งานและลูกค้าใหม่รายใหญ่มาเพิ่ม
 6. เรื่องเด่น-ปลายสัปดาห์ Future :  … ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  …ลังเลการตัดสินใจ
 8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …  เดินทางไกล เจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … หมอดู
 10. บทสรุป Conclusion : … ทำงานหักโหมนอนดึก

…………………………………………..

(6)
ดูดวงรายสัปดาห์ ที่ 36 (อา.2-ส.8 กันยายน 2555)  คนเกิดวันศุกร์
Your weekly horoscope at 36 (2-8 SEPTEMBER 2012)  born on Friday.

 1. เรื่องเด่น-ประจำสัปดาห์  Status : … ต้องการความยุติธรรม
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment : … กินอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education … สอบแข่งขัน
  – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …มั่นคง ระวังปัญหาน้ำท่วม
  – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance … ใช้หนี้สิน
  – โชคลาภ  Fortune … ได้จากสัมผัสที่หก
  – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) … พบคนรักเก่าโดยบังเิอิญ ย้อนกลับมา
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … วางแผนครอบครัว
  – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …พักการทำงานระยะสั้นๆ
  – ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … ขยันทำงานเก็บเงิน
  – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper … บริหารมรดกบ้านที่ดินทรัพย์สิน
 5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  … งานก้าวหน้า
 6. เรื่องเด่น-ปลายสัปดาห์ Future :  … รักซับซ้อน
 7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … เร่งรัดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  … สู้ชนะ ไม่สู้แพ้ แก้ที่สาเหตุที่ตัวเอง
 9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … ทำบุญมากขึ้น
 10. บทสรุป Conclusion : … เจรจาต่อรองรับแขกต่างบ้านเมืองมาเย่ยมเยือน

…………………………………………..

(7)
ดูดวงรายสัปดาห์ ที่ 36 (อา.2-ส.8 กันยายน 2555)  คนเกิดวันเสาร์
Your weekly horoscope at 36 (2-8 SEPTEMBER 2012)  born on Saturday.

 1. เรื่องเด่น-ประจำสัปดาห์  Status : …
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment : …
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม  Education …
  – การงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจสำคัญ  Work …
  – การเงิน ทรัพย์สิน เงินทุน หนี้สิน  Finance …
  – โชคลาภ  Fortune … ได้จากเด็ก ลูกหลาน
  – สุขภาพ  อุบัติเหตุ  Health & Accident …
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก (คนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง) Lover (single) …
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …
  – คนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร) Family & Relatives …
  – ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …
  – ที่ปรึกษา (อยู่ใกล้)  Near helper …
 5. เรื่องเด่น-ในอดีต Past :  …
 6. เรื่องเด่น-ปลายสัปดาห์ Future :  … ระวังโรคความดัน
 7. ปัญหาชีวิต และคำแนะนำ  Problem & Solution :  … น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว หนีปัญหา
 8. ที่ปรึกษา (อยู่ไกล)  Far helper :  …  ครูบาอาจารย์
 9. เรื่องที่คิด ตกค้าง ในใจ In mind. :  … เจ็บป่วย
 10. บทสรุป Conclusion : … ได้งานใหม่ รายได้เสริม

…………………………………………..

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
หมอดูทางโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก

โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)

E-mail : domoredang@hotmail.com
https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://plus.google.com/104684158016003485846

ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: