คนเกิดปีกุน โชคชะตาในเดือนสิงหาคม2555

(12)
โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรกุน (หมู)
Your Horoscope in August 2012 who was born in Pig year.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …สำเร็จแต่ช้าหน่อย
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …ฐานะการเงินดีมาก
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  พบคนรักคนถูกใจ
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …  กลับบ้าน
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …  ใช้เงินด่วน ATM
  – โชคลาภ Fortune … ได้แต่ไม่ถูกใจ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident … อ้วนขึ้น
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …รอคอยการกลับมา
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … นิ่งเฉยท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …  หมอดู
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … ดุ
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …เศรษฐีนี
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …ท่องเที่ยว
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …ขยายกิจการ
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …ยึดหลักทางสายกลาง
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  … อยู่ในเมืองหลวง
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …ครอบครัวพร้อมหน้า
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …งานใหม่เข้ามาเพิ่มเติม

…………………………………………..

พยากรณ์โดยโหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) หมอดูทางโทรศัพท์
“ตอบได้ทุกคำถาม ตามตำรา ตามข้อมูลที่ให้มา ตามความเป็นจริง-ไม่หลอกลวง”

โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)
E-mail : domoredang@hotmail.com
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7

https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://plus.google.com/104684158016003485846

โฆษณา

คนเกิดปีจอ โชคชะตาในเดือนสิงหาคม2555

(11)
โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรจอ (หมา)
Your Horoscope in August 2012  who was born in Dog year.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …เด่นการเงินหมุนเวียน
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …บริหารจัดการธนาคาร
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ปริญญาโท
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …  สมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …  สับสนวุ่นวาย
  – โชคลาภ Fortune …   เฉียดได้รับโชค
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …  หงุดหงิด
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …มีความสัมพันธ์เชิงลึก
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … เสริมสวย
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …  สะเดาะเคราะห์
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … งานก้าวหน้า
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …คิดจะเปลี่ยนหรือปรับปรุงอาชีพการงาน
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …พักงานระยะสั้นๆ
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …เหงา อยู่คนเดียว
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …อย่าผิดศีล 5
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …อึดอัดขัดข้อง ติดภารกิจสำคัญไปไหนไม่สะดวก
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …สัมผัสที่หก
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …พบญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ

  …………………………………………..

พยากรณ์โดยโหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) หมอดูทางโทรศัพท์
“ตอบได้ทุกคำถาม ตามตำรา ตามข้อมูลที่ให้มา ตามความเป็นจริง-ไม่หลอกลวง”

โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)
E-mail : domoredang@hotmail.com
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7

https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://plus.google.com/104684158016003485846

คนเกิดปีระกา โชคชะตาในเดือนสิงหาคม2555

(10)
โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรระกา (ไก่)
Your Horoscope in August 2012 who was born in Rooster year.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …ยุ่งกับญาติกับงาน
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …พบเหตุทำให้ตกใจ
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  อาหารและยา
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …  ทำงานดึก
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …  เหมาะสำหรับซื้อยานพาหนะคันใหม่
  – โชคลาภ Fortune …   ไม่ควรทุ่มเท
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …  ดี
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …หงุดหงิด
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … ถกถึยงเรื่องเล็กน้อย
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives … มีโชคลาภลอย เฉียด
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … เลขทะเบียนรถยนต์เพื่อนบ้าน
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …สิ้นสุดแล้วเริ่มใหม่อีกครั้ง
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …สะเดาะเคราะห์
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …สู้ชีวิต
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …รอบคอบมนการตัดสินใจ
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …ซื้อโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง

 …………………………………………..

พยากรณ์โดยโหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) หมอดูทางโทรศัพท์
“ตอบได้ทุกคำถาม ตามตำรา ตามข้อมูลที่ให้มา ตามความเป็นจริง-ไม่หลอกลวง”

โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)
E-mail : domoredang@hotmail.com
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7

https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://plus.google.com/104684158016003485846

คนเกิดปีวอก โชคชะตาในเดือนสิงหาคม2555

(9)
โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรวอก (ลิง)
Your Horoscope in August 2012 who was born in Monkey year.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …หญิงใหญ่ชี้นิ้วใช้งาน
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …ราชการ
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ค่าใช้จ่ายสูง
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …  ปรับปรุงกิจการ
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance … ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากความยุติธรรม
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …วนเวียนไปๆมๆ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … ขยับขยายกิจการบ้านการศึกษา
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …  รักความสามัคคี
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … ทิ้งร้างห่างไกล
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …ติดต่อกันทางโทรศัพท์อินเตอร์เน็ท
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …เดินทางไกลต่างประเทศต่างวังหวัด
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …รักษาพยาบาล
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …อ้วน น้ำหนักเพิ่มขึ้น
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …พักผ่อนมากขึ้น
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …มหาเศรษฐี

 

  ………………………………………….

พยากรณ์โดยโหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) หมอดูทางโทรศัพท์
“ตอบได้ทุกคำถาม ตามตำรา ตามข้อมูลที่ให้มา ตามความเป็นจริง-ไม่หลอกลวง”

โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)
E-mail : domoredang@hotmail.com
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7

https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://plus.google.com/104684158016003485846

คนเกิดปีมะแม โชคชะตาในเดือนสิงหาคม2555

(8)
โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรมะแม (แพะ)
Your Horoscope in August 2012 who was born in Goat year.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …สุขสมหวังอย่างเงียบๆ
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …แบกภาระหนัก
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ยุ่งยากคิดเห็นไม่ตรงกัน
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …  ด่วน แข่งกับเวลา
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …  ดีมาก
  – โชคลาภ Fortune …   ดี
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …  ดี
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …ได้รับของขวัญ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … ไปงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives … อยู่คนเดียว เหงา
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … ฐานะดี
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …ฐานะมั่นคง ธุรกิจใหญ่
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …ได้รับการคัดเลือก
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …อย่าผิดศีล 5
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …ร่างกายต้องการพักผ่อน
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …ท่องเที่ยว
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …หมอดู
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …เฉียดโชค ถูกรางวัล

  …………………………………………..

พยากรณ์โดยโหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) หมอดูทางโทรศัพท์
“ตอบได้ทุกคำถาม ตามตำรา ตามข้อมูลที่ให้มา ตามความเป็นจริง-ไม่หลอกลวง”

โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)
E-mail : domoredang@hotmail.com
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7

https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://plus.google.com/104684158016003485846

คนเกิดปีมะเมีย โชคชะตาในเดือนสิงหาคม2555

(7)
โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)
Your Horoscope in August 2012  who was born in Horse year.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …ความรักเป็นเหตุ
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …มรดกบ้านที่ดินรถยนต์
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  สอบแข่งขัน
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …  ยุ่ง
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …  ได้จากเพื่อนฝูง
  – โชคลาภ Fortune …  ได้จากการงาน งานใหม่
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …  ดี ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …ทะเลาะถกเถียง
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …มีเหตุทำให้ตกใจ
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …รอคอยใครบางคน
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … คิดปรับเปลี่ยนงาน ปรับปรุงบ้าน
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …ร่างหายต้องการพักผ่อน
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …หงุดหงิด
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …เก็บสะสมเงินทอง
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …ต้องการความยุติธรรม
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …นิ่งเฉยทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …ขยันทำงานเก็บเงิน
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …บริหารจัดการเงินในธนาคาร

  …………………………………………..

พยากรณ์โดยโหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) หมอดูทางโทรศัพท์
“ตอบได้ทุกคำถาม ตามตำรา ตามข้อมูลที่ให้มา ตามความเป็นจริง-ไม่หลอกลวง”

โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)
E-mail : domoredang@hotmail.com
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7

https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://plus.google.com/104684158016003485846

คนเกิดปีมะเส็ง โชคชะตาในเดือนสิงหาคม2555

(6)
โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Your Horoscope in August 2012 who was born in Snake year.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …ปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …ใช้ความอดทนรอคอยทำเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  อาหาร เครื่องดื่ม โรงแรม สำนักงาน
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …  ใช้สัมผัสที่หกช่วยตัดสินใจ
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …  เก็บของเก่ามาใช้งาน
  – โชคลาภ Fortune …   ไม่ควรเสี่ยงโชคแบบทุ่มเทเกินไป
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …ตามตื้อ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … คุยขัดคอไม่ถูกใจ
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …  เครียด
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … ถกเถียงเล็กน้อย
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …ทำบุญสะเดาะเคราะห์
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …ใช้สัมผัสที่หกนำทาง
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …ท่องเที่ยว
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …สำเร็จแต่ช้าหน่อย
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …ซึมเศร้า
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …ชีวิตซับซ้อน
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …ขยายกิจการ

  …………………………………………..

พยากรณ์โดยโหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) หมอดูทางโทรศัพท์
“ตอบได้ทุกคำถาม ตามตำรา ตามข้อมูลที่ให้มา ตามความเป็นจริง-ไม่หลอกลวง”

โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)
E-mail : domoredang@hotmail.com
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7

https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://plus.google.com/104684158016003485846

คนเกิดปีมะโรง โชคชะตาในเดือนสิงหาคม2555

(5)
โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Your Horoscope in August 2012 who was born in Dragon year.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมบ้าน
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …พบคนรักคนถูกใจ
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  โรคซึมเศร้า
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …เด่นการค้าเดินทางระยะใกล้ๆ
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …  เพิ่มพูล
  – โชคลาภ Fortune …   ดี
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …  พบเหตุทำให้ตกใจ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …ลังเลในการตัดสินใจ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … เพิ่มห้องนอน
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …สะเดาะเคราะห์
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ขยันทำงานเก็บเงิน
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …ได้โชคลาภลอย
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …ฝันแม่น
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …ชีวิตเริ่มมั่นคง ดีขึ้น
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …ซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านที่ดินรถยนต์
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …หมอดู
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …สมหวัง
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …สิ้นสุดแล้วเริ่มใหม่

  …………………………………………..

พยากรณ์โดยโหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) หมอดูทางโทรศัพท์
“ตอบได้ทุกคำถาม ตามตำรา ตามข้อมูลที่ให้มา ตามความเป็นจริง-ไม่หลอกลวง”

โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)
E-mail : domoredang@hotmail.com
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7

https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://plus.google.com/104684158016003485846

คนเกิดปีเถาะ โชคชะตาในเดือนสิงหาคม2555

(4)
โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Your Horoscope in August 2012 who was born in Rabbit year.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …ครอบครัวพร้อมหน้ามีความสุข
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …ได้งานใหม่
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  สอบ
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …  สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …  ได้จากญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
  – โชคลาภ Fortune …  สมหวังเงียบๆ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident … ดีปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …บริหารจัดการมรดกที่ดิน
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … พูดจาภาษาดอกไม้
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …  ได้งานใหม่
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … กู้หนี้ยืมสิน
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …ตรวจสุขภาพ
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …สวดมนต์ไหว้พระเป็นปกติ
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …ชีวิตซับซ้อนซ่อนเงื่อน
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …เก็บของเก่ามาใช้งาน
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …เศรษฐีนี
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …ใช้ความรอบรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน

 …………………………………………..

พยากรณ์โดยโหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) หมอดูทางโทรศัพท์
“ตอบได้ทุกคำถาม ตามตำรา ตามข้อมูลที่ให้มา ตามความเป็นจริง-ไม่หลอกลวง”

โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)
E-mail : domoredang@hotmail.com
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7

https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://plus.google.com/104684158016003485846

คนเกิดปีขาล โชคชะตาในเดือนสิงหาคม2555

(3)
โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรขาล (เสือ)
Your Horoscope in August 2012 who was born in Tiger year.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …รักษาพยาบาล
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …ดีเรื่องการเงิน
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …  ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อน
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …  ซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านที่ดินรถยนต์
  – โชคลาภ Fortune …   ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …พบคนรักเก่า
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … กินอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …  โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … ทำสัญญาข้อตกลงร่วมกัน
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …ได้งานใหม่
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …ขยายกิจการ
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …ลังเลในการตัดสินใจ
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …ใช้พรหมวิหารสี่แก้ไขปัญหา
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …ทำบุญสะเดาะเคราะห์
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …ฝันแม่น
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …ปัญหาซับซ้อนซ่อนเงื่อนไข

  …………………………………………..

พยากรณ์โดยโหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) หมอดูทางโทรศัพท์
“ตอบได้ทุกคำถาม ตามตำรา ตามข้อมูลที่ให้มา ตามความเป็นจริง-ไม่หลอกลวง”

โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)
E-mail : domoredang@hotmail.com
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7

https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://plus.google.com/104684158016003485846

Previous Older Entries

%d bloggers like this: