*รวมคำพยากรณ์ สิงหาคม2555 ทายจากวันเกิด

รวมคำพยากรณ์จากวันเกิดในเดือนสิงหาคม2555
Total horoscopes forecasts from day of  born in August 2012.

พยากรณ์โดย…โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
Forecasts by astrologer Adisorn Nittayajarn. (Thailand)

.

โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม2555…(1) คนเกิดวันอาทิตย์
Your horoscopes in August 2012 who was born on Sunday.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …เด็กให้โชค
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …คิดถึงเรื่องเก่า เสร้าเสียใจ
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ซับซ้อน มีให้เลือกมากมาย
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …  ครู สอน ธรรมะ บวช
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …  คำมั่นสัญญา ขยันทำงานเก็บเงิน เหมาะจะซื้อยานพาหนะคันใหม่
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากการเรียกร้องความยุติธรรม
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …รอคอย หายไปนาน
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … หึงหวงห่วงใย
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …  ยุ่งวุ่นวายคิดเห็นไม่ตรงกัน
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … เดินทาง ยานพาหนะคันใหม่
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …เดินทางระยะใกล้ใน จักรยานยนต์
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …ทำงานแข่งกับเวลา พบเหตุฉุกเฉิน
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …ตรวจดวงชะตา
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …จัดงานเลี้ยง ฉลองความสำเร็จ
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …ลังเลในการตัดสินใจ
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …น้ำหนักมากขึ้น

*หมายเหตุ… บทความนี้ใช้ระบบ “จันทรคติ” เปลี่ยนวันใหม่เมื่อถึงเวลา “รุ่งอรุณ” คือเช้าวันใหม่เวลา 06.00 น. เท่านั้น

…………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม2555…(2) คนเกิดวันจันทร์
Your horoscopes in August 2012 who was born on Monday.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …เก็บของเก่ามาใช้งาน โรคเก่ากำเริบ
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …สิ้นสุดแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education… บันเทิงเริงรมณ์ ชื่อเสียงโด่งดังมีความสุขสมหวัง
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work … งานใกม่เข้ามามากขึ้น
  – ทรัพย์สินเงินทอง Finance …  เหมาะแก่การซื้อหายานพาหนะคันใหม่
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากคนรัก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident … ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …อยู่คนเดียว เหงา เศร้า
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … อย่าผิดศีล 5
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives … ดีเรื่องการเงิน
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … คิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตอาชีพการงาน
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …พากันไปทำบุญกุศล
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …ทำงานหนัก
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …เพื่อน
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …คุยกันทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …ปรับปรุงแก้ไขบ้าน สำนักงาน
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว

*หมายเหตุ… บทความนี้ใช้ระบบ “จันทรคติ” เปลี่ยนวันใหม่เมื่อถึงเวลา “รุ่งอรุณ” คือเช้าวันใหม่เวลา 06.00 น. เท่านั้น

…………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม2555…(3) คนเกิดวันอังคาร
Your horoscopes in August 2012 who was born on Tuesday.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …เด็กให้โชค
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …เก็บของเก่ามาใช้งาน
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  การเงินการธนาคาร
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …เหมาะสำหรับซื้อยานพาหนะคันใหม่
  – โชคลาภ Fortune …มีโชคลาภ  ได้จากบ้าน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …สิ้นสุดแล้วเริ่มใหม่
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …รักใคร่กันดีมากขึ้น
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …ดีเรื่องการเงิน
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …เด็กให้โชค
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …ดีเรืองการเงิน
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …ถึงเวลาตรวจเชี็คสุขภาพ
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …ระวังคนมีเจ้าของแล้วมาติดพัน
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …หมอดู
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …นึกถึงเรื่องในอดีต ซึมเศร้า เสียใจ

*หมายเหตุ… บทความนี้ใช้ระบบ “จันทรคติ” เปลี่ยนวันใหม่เมื่อถึงเวลา “รุ่งอรุณ” คือเช้าวันใหม่เวลา 06.00 น. เท่านั้น

…………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม2555…(4) คนเกิดวันพุธ
Your horoscopes in August 2012 who was born on Wednesday.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …สุขสมหวัง
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …ถ้าจะซื้อยานพหนะช่วงนี้เหมาะมาก
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  เดินทางไกล จากบ้านเกิดเมืองนอน ได้ทุนการศึกษา
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …งานยุ่ง เสนอความคิดที่แตกต่างกัน
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …ได้ดอกเบี้ย ผลกำไร เงินทุน
  – โชคลาภ Fortune …ได้จากเลข 0
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …นอนพักผ่อนมากขึ้น
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …ระวังอย่าผิดศีล 5
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …จะได้บริวารมาเพิ่ม
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …เหน็ดเหนื่อย เดินทางไกล
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ขอยืมเงิน
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …พระ
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …ช็อปปิ้งสินค้าทันสมัย
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …พบคนรักคนถูกใจ
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …พึ่งพาตนเอง
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …เก็บเงินไม่อยู่
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …ธนาคาร
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …งานกินเลี้ยงพบปะสังสรรค์กับเพื่อน

*หมายเหตุ… บทความนี้ใช้ระบบ “จันทรคติ” เปลี่ยนวันใหม่เมื่อถึงเวลา “รุ่งอรุณ” คือเช้าวันใหม่เวลา 06.00 น. เท่านั้น

…………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม2555…(4) คนเกิีดวันพฤหัสบดี
Your horoscopes in August 2012 who was born on Thursday.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …ถูกขอยืมเงิน
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …ไปงานกินเลี้ยง
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…ค่าใช้จ่ายสูง
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …ให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …เก็บเงินได้ก้อนใหญ่แต่ก็ใช้หมด
  – โชคลาภ Fortune …พักไว้สักระยะหนึ่ง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …สิ้นสุด
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …เจรจาต่อรอง
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …ท่ิองเที่ยว
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ชักชวนไปไหว้พระ
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …ข้าราชการ
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …เก็บของเก่่ามาใช้งานใหม่
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …พบญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …วางแผนครอบครัว
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …ผู้มีสัมผัสที่หกสูง
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …เก็บออมเงิน
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …บริหารจัดการเงินในธนาคาร

*หมายเหตุ… บทความนี้ใช้ระบบ “จันทรคติ” เปลี่ยนวันใหม่เมื่อถึงเวลา “รุ่งอรุณ” คือเช้าวันใหม่เวลา 06.00 น. เท่านั้น

…………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม2555…(6) คนเกิีดวันศุกร์
Your horoscopes in August 2012 who was born on Friday.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …ลังเลในการตัดสินใจ
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…กำไรขาดทุน
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …เปิดธุรกิจส่วนตัว ที่บ้าน/สำนักงาน
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …เหมาะสำหรับการซื้อหายานพาหนะคันใหม่
  – โชคลาภ Fortune …ทุนการศึกษา
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …กินอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …มีให้เลือกมามาย
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …มีเหตุด่วน ทำให้ตกใจ
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …ขยายกิจการ
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …คิดจะเปลี่ยนอาชีพการงาน
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …โยกย้ายซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …ภาระหนี้สิน
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …ใช้การเครื่องมือสื่อสารทันสมัย ซื้อใหม่
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …นักบสช ครูบาอาจารย์
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …วางแผนครอบครัว
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …ระวังความเจ็บป่วย

*หมายเหตุ… บทความนี้ใช้ระบบ “จันทรคติ” เปลี่ยนวันใหม่เมื่อถึงเวลา “รุ่งอรุณ” คือเช้าวันใหม่เวลา 06.00 น. เท่านั้น

…………………………………………..

โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม2555…(7) คนเกิีดวันเสาร์
Your horoscopes in August 2012 who was born on Sunday.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …วิตกกังวล สัมผัสที่หกแรงขึ้น
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …สู้ชนะคดีความ
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…บริหารจัดการเงินในธนาคาร
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …อึดอัดขัดข้อง ทำอะไรไม่สะดวก
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …เศรษฐีนี
  – โชคลาภ Fortune …คาดไม่ถึง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …ถือศีล 5-8
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …ปกปิดความเป็นจริง
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …ฉลองความสำเร็จ
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …รักใคร่กันมากกว่าเดิม
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …พระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …ดีเด่นเรื่องการเงิน มากมายมหาศาล
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …วางแผนครอบครัว
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …เดินทางท่องเที่ยว
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …ติดต่อทางโทรศัพท์
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …งานก้าวหน้า
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …พบเพื่อนเก่าแก่

*หมายเหตุ… บทความนี้ใช้ระบบ “จันทรคติ” เปลี่ยนวันใหม่เมื่อถึงเวลา “รุ่งอรุณ” คือเช้าวันใหม่เวลา 06.00 น. เท่านั้น

…………………………………………..

 

พยากรณ์โดยโหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) หมอดูทางโทรศัพท์
“ตอบได้ทุกคำถาม ตามตำรา ตามข้อมูลที่ให้มา ตามความเป็นจริง-ไม่หลอกลวง”

โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)
E-mail : domoredang@hotmail.com
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7

https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://plus.google.com/104684158016003485846

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: