หมอดู

หมอดู
         หมอดูเป็นอาชีพพิเศษอย่างยิ่ง ที่มีมานานคู่กับสังคมมนุษย์และโลกนี้ก็อาจเป็นไปได้ หมอดูที่เก่งมากๆจะมีความสามารถพิเศษ หยั่งรู้ดินฟ้าอากาศเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันและอนาคตได้ ทำหน้าที่คอยตักเตือนลูกหลานเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายบริวารทั้งหลาย ให้ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่ประมาทในชีวิต  ชี้หนทางพ้นทุกข์จากโรค ภัย ไข้ เจ็บ เคราะห์ร้ายทั้งปวง ให้โชคลาภ ชักชวนให้คนในหมู่เหล่าสามัคคีช่วยเหลือกัน อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข หมอดูทำหน้าที่เป็นเพียงที่ปรึกษา ไม่ครอบงำการตัดสินใจใคร ไม่โลบในลาภสักการะและสรรเสริญ เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ ทำดีเป็นตัวอย่าง ส่งเสริมคนทั้งหลายให้ไปถึงซึ่งพระนิพพาน
โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)
E-mail : domoredang@hotmail.com
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: