คนเกิดวันศุกร์ โชคชะตาในเดือนสิงหาคม2555

(6)
คนเกิีดวันศุกร์ โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม2555
พยากรณ์โดย…โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

Your horoscopes in August 2012 who was born on Friday.
Forecasts by astrologer Adisorn Nittayajarn. (Thailand)

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …ลังเลในการตัดสินใจ
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…กำไรขาดทุน
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …เปิดธุรกิจส่วนตัว ที่บ้าน/สำนักงาน
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …เหมาะสำหรับการซื้อหายานพาหนะคันใหม่
  – โชคลาภ Fortune …ทุนการศึกษา
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …กินอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …มีให้เลือกมามาย
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …มีเหตุด่วน ทำให้ตกใจ
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …ขยายกิจการ
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …คิดจะเปลี่ยนอาชีพการงาน
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …โยกย้ายซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …ภาระหนี้สิน
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …ใช้การเครื่องมือสื่อสารทันสมัย ซื้อใหม่
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …นักบสช ครูบาอาจารย์
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …วางแผนครอบครัว
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …ระวังความเจ็บป่วย

*หมายเหตุ… บทความนี้ใช้ระบบ “จันทรคติ” เปลี่ยนวันใหม่เมื่อถึงเวลา “รุ่งอรุณ” คือเช้าวันใหม่เวลา 06.00 น. เท่านั้น

 

พยากรณ์โดยโหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) หมอดูทางโทรศัพท์
“ตอบได้ทุกคำถาม ตามตำรา ตามข้อมูลที่ให้มา ตามความเป็นจริง-ไม่หลอกลวง”

โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)
E-mail : domoredang@hotmail.com
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7

https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://plus.google.com/104684158016003485846

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: