คนเกิดวันพุธ โชคชะตาในเดือนสิงหาคม2555

(4)
คนเกิดวันพุธ โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม2555
พยากรณ์โดย…โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

Who was born on Wednesday your horoscopes in August 2012.
Forecasts by astrologer Adisorn Nittayajarn. (Thailand)

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …สุขสมหวัง
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …ถ้าจะซื้อยานพหนะช่วงนี้เหมาะมาก
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  เดินทางไกล จากบ้านเกิดเมืองนอน ได้ทุนการศึกษา
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …งานยุ่ง เสนอความคิดที่แตกต่างกัน
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …ได้ดอกเบี้ย ผลกำไร เงินทุน
  – โชคลาภ Fortune …ได้จากเลข 0
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …นอนพักผ่อนมากขึ้น
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …ระวังอย่าผิดศีล 5
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …จะได้บริวารมาเพิ่ม
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …เหน็ดเหนื่อย เดินทางไกล
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ขอยืมเงิน
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …พระ
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …ช็อปปิ้งสินค้าทันสมัย
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …พบคนรักคนถูกใจ
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …พึ่งพาตนเอง
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …เก็บเงินไม่อยู่
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …ธนาคาร
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …งานกินเลี้ยงพบปะสังสรรค์กับเพื่อน

*หมายเหตุ… บทความนี้ใช้ระบบ “จันทรคติ” เปลี่ยนวันใหม่เมื่อถึงเวลา “รุ่งอรุณ” คือเช้าวันใหม่เวลา 06.00 น. เท่านั้น

 

พยากรณ์โดยโหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) หมอดูทางโทรศัพท์
“ตอบได้ทุกคำถาม ตามตำรา ตามข้อมูลที่ให้มา ตามความเป็นจริง-ไม่หลอกลวง”

โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)
E-mail : domoredang@hotmail.com
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7

https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://plus.google.com/104684158016003485846

โฆษณา

คนเกิดวันอังคาร โชคชะตาในเดือนสิงหาคม2555

(3)
คนเกิดวันอังคาร โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม2555
พยากรณ์โดย…โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

Who was born on Tuesday your horoscopes in August 2012.
Forecasts by astrologer Adisorn Nittayajarn. (Thailand)

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …เด็กให้โชค
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …เก็บของเก่ามาใช้งาน
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  การเงินการธนาคาร
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work …สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  – ทรัพย์สิน เงินทอง Finance …เหมาะสำหรับซื้อยานพาหนะคันใหม่
  – โชคลาภ Fortune …มีโชคลาภ  ได้จากบ้าน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident …ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …สิ้นสุดแล้วเริ่มใหม่
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) …รักใคร่กันดีมากขึ้น
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives …ดีเรื่องการเงิน
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …เด็กให้โชค
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …ดีเรืองการเงิน
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …ถึงเวลาตรวจเชี็คสุขภาพ
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …ระวังคนมีเจ้าของแล้วมาติดพัน
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …หมอดู
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …นึกถึงเรื่องในอดีต ซึมเศร้า เสียใจ

*หมายเหตุ… บทความนี้ใช้ระบบ “จันทรคติ” เปลี่ยนวันใหม่เมื่อถึงเวลา “รุ่งอรุณ” คือเช้าวันใหม่เวลา 06.00 น. เท่านั้น

 

พยากรณ์โดย โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) หมอดูทางโทรศัพท์
“ตอบได้ทุกคำถาม ตามตำรา ตามข้อมูลที่ให้มา ตามความเป็นจริง-ไม่หลอกลวง”

โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)
E-mail : domoredang@hotmail.com
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7

https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://plus.google.com/104684158016003485846

คนเกิดวันจันทร์ โชคชะตาในเดือนสิงหาคม2555

(2)
คนเกิดวันจันทร์ โชคชะตาของท่านในเดือนสิงหาคม2555
พยากรณ์โดย…โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

Who was born on Monday your horoscopes in August 2012.
Forecasts by astrologer Adisorn Nittayajarn. (Thailand)

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน/ต้นเดือน Status : …เก็บของเก่ามาใช้งาน โรคเก่ากำเริบ
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : …สิ้นสุดแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
 3. ทิศทางของดวงชะตาในอนาคตอันใกล้/กลางเดือน Direction of horoscopes :
  – การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม Education… บันเทิงเริงรมณ์ ชื่อเสียงโด่งดังมีความสุขสมหวัง
  – หน้าที่ การงาน ภารกิจสำคัญ Work … งานใกม่เข้ามามากขึ้น
  – ทรัพย์สินเงินทอง Finance …  เหมาะแก่การซื้อหายานพาหนะคันใหม่
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากคนรัก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ Health & Accident … ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนเป็นโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …อยู่คนเดียว เหงา เศร้า
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) … อย่าผิดศีล 5
  – ทุกคนในครอบครัว (พ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติ) Family & Relatives … ดีเรื่องการเงิน
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … คิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตอาชีพการงาน
  – ที่พึ่ง อยู่ใกล้  Near helper …พากันไปทำบุญกุศล
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต/ผ่านมาแล้ว Past :  …เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคตอันไกล/ปลายเดือน Future :  …ทำงานหนัก
 7. ปัญหาชีวิต/ช่องทางแก้ไข  Problem & Solution :  …เพื่อน
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Far helper :  …คุยกันทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  …ปรับปรุงแก้ไขบ้าน สำนักงาน
 10. ทิศทางของดวงชะตาหลังสิ้นเดือน/บทสรุป Conclusion : …น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว

*หมายเหตุ… บทความนี้ใช้ระบบ “จันทรคติ” เปลี่ยนวันใหม่เมื่อถึงเวลา “รุ่งอรุณ” คือเช้าวันใหม่เวลา 06.00 น. เท่านั้น

 

พยากรณ์โดย โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
“ตอบได้ทุกคำถาม ตามตำรา ตามข้อมูลที่ให้มา ตามความเป็นจริง-ไม่หลอกลวง”

โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)
E-mail : domoredang@hotmail.com
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7

https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://plus.google.com/104684158016003485846

%d bloggers like this: