โลโก้และคำขวัญของสำนักหมอดู “ปฐมทิพย์”

          โลโก้และคำขวัญของสำนักงานหมอดู “ปฐมทิพย์” รุ่งอรุญแห่งความสุขสมหวัง รับบริการตรวจโชคชะตาราศี อย่างละเอียด ทางโทรศัพท์ โทร. 08-1533-3529 (DTAC), โทร. 08-1281-9397 (AIS), โทร. 08-2512-9920 (TRUE)  ค่าบริการ 400 บาท, ทางอีเมล์ E-mail : domoredang@hotmail.com ค่าบริการ  500 บาท,  ทาง Skype 1,000 บาท

สำนักหมอดู “ปฐมทิพย์” รุ่งอรุญแห่งความสุขสมหวัง

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
“ทุกคำถามที่ท่านปรารถนาจะรู้ เราตอบได้ ตามความเป็นจริงทุกประการ”
Forecasts by astrologer Adisorn Nittayajarn. (Thailand)
โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)
E-mail : domoredang@hotmail.com
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7

https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://twitter.com/ADISORN50
https://plus.google.com/u/0/104684158016003485846

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: