ดูดวงฟรี เดือนมิถุนายน2555 คนเกิดปีกุน

12. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรกุน (หมู)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Pig year.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : คิดมาก ปวดหัว นอนไม่ค่อยหลับ
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ได้สิ่งของไม่ตรงกับที่ต้องการ
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ปริญญาเอก ขยายกิจการ
  – การงาน Work …  อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
  – การเงิน Finance …  ทำงานมากได้เงินมาก ทำงานน้อยได้เงินน้อย
  – โชคลาภ Fortune …   ปานกลาง
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  สมหวังเงียบๆ
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  เหมือนตัวคนเดียว
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  มีปัญหาแต่เก็บไว้ในใจ
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  เจรจาต่อรอง
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  อึดอัดกับปัญหาที่ไม่ชัดเจน
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  ปัญหาชีวิตรักซับซ้อน
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ทำงานแบกภาระหนัก
 10. บทสรุป Conclusion : พึงพาตนเอง

พยากรณ์โดย โหร.อดิศร นิตยาจาร (ประเทศไทย)
Forecasts by astrologer Adisorn Nittayajarn. (Thailand)
โทร. 08-1533-3529  อีเมล์ domoredang@hotmail.com
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://twitter.com/ADISORN50
https://plus.google.com/104684158016003485846

*หมายเหตุ  Read me

* วัน ปรับเปลี่ยนปีนักษัตร และถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยแต่โบราณ : นักโหราศาสตร์ไทย นักดาราศาสตร์ไทย ใช้ระบบการนับเวลาวันเดือนปีแบบ “จันทรคติ” ซึ่งจะเปลี่ยน “ปีนักษัตร” ก็ต่อเมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ (กลางเดือนเมษายน) ของทุกปี และถือเป็นวันฉลองเทศกาล “วันขึ้นปีใหม่” ของคนไทยอย่างแท้จริง
* บทความนี้ “ตรวจดูดวงชะตาฟรี!(รายเดือน) พยากรณ์จากปีเกิด” ใช้ระบบ “จันทรคติ” ในการให้คำพยากรณ์
* ผู้ อ่านที่เกิดช่วงหลังวันที่ 1 มกราคมถึงก่อนวัน “ขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕”  ให้ถือว่าเกิดในปีนักษัตรเดียวกันกับก่อนวันที่ 1 มกราคม ยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร
* ผู้สั่ง/ผลิตปฏิทินทุกสถาบันโปรดทราบ… ท่านควรแสดงข้อมูลแบบจันทรคติลงในปฏิทินให้ชัดเจน ตรงกับความเป็นจริง เพื่อป้องกันมิให้ยุวชนไทยรุ่นหลังเข้าใจคลาดเคลื่อน

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: