ดูดวงฟรี เดือนมิถุนายน2555 คนเกิดปีกุน

12. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรกุน (หมู)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Pig year.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : คิดมาก ปวดหัว นอนไม่ค่อยหลับ
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ได้สิ่งของไม่ตรงกับที่ต้องการ
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ปริญญาเอก ขยายกิจการ
  – การงาน Work …  อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
  – การเงิน Finance …  ทำงานมากได้เงินมาก ทำงานน้อยได้เงินน้อย
  – โชคลาภ Fortune …   ปานกลาง
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  สมหวังเงียบๆ
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  เหมือนตัวคนเดียว
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  มีปัญหาแต่เก็บไว้ในใจ
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  เจรจาต่อรอง
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  อึดอัดกับปัญหาที่ไม่ชัดเจน
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  ปัญหาชีวิตรักซับซ้อน
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ทำงานแบกภาระหนัก
 10. บทสรุป Conclusion : พึงพาตนเอง

พยากรณ์โดย โหร.อดิศร นิตยาจาร (ประเทศไทย)
Forecasts by astrologer Adisorn Nittayajarn. (Thailand)
โทร. 08-1533-3529  อีเมล์ domoredang@hotmail.com
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://twitter.com/ADISORN50
https://plus.google.com/104684158016003485846

*หมายเหตุ  Read me

* วัน ปรับเปลี่ยนปีนักษัตร และถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยแต่โบราณ : นักโหราศาสตร์ไทย นักดาราศาสตร์ไทย ใช้ระบบการนับเวลาวันเดือนปีแบบ “จันทรคติ” ซึ่งจะเปลี่ยน “ปีนักษัตร” ก็ต่อเมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ (กลางเดือนเมษายน) ของทุกปี และถือเป็นวันฉลองเทศกาล “วันขึ้นปีใหม่” ของคนไทยอย่างแท้จริง
* บทความนี้ “ตรวจดูดวงชะตาฟรี!(รายเดือน) พยากรณ์จากปีเกิด” ใช้ระบบ “จันทรคติ” ในการให้คำพยากรณ์
* ผู้ อ่านที่เกิดช่วงหลังวันที่ 1 มกราคมถึงก่อนวัน “ขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕”  ให้ถือว่าเกิดในปีนักษัตรเดียวกันกับก่อนวันที่ 1 มกราคม ยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร
* ผู้สั่ง/ผลิตปฏิทินทุกสถาบันโปรดทราบ… ท่านควรแสดงข้อมูลแบบจันทรคติลงในปฏิทินให้ชัดเจน ตรงกับความเป็นจริง เพื่อป้องกันมิให้ยุวชนไทยรุ่นหลังเข้าใจคลาดเคลื่อน

โฆษณา

ดูดวงฟรี เดือนมิถุนายน2555 คนเกิดปีจอ

11. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรจอ (หมา)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Dog year.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : เรียนหนัก ทำงานหนัก
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  พบปัญหาซับซ้อน
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ทิ้งร้างห่างไกลครอบครัวคนรัก
  – การงาน Work …  อึกอัดขัดข้องคับแค้นใจ
  – การเงิน Finance …  สุขสมหวัง
  – โชคลาภ Fortune …   เก็บเงินได้ก้อนใหญ่
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  เตรียมพร้อมรับแขกต่างบ้านต่างเมือง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ขยันทำงานเก็บเงิน
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  พึ่งพาตนเอง โดดเดี่ยว เหมือนอยู่คนเดียว
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  ควรสะเดาะเคราะห์
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ลังเลในการตัดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธ
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  กินอาหาร ยา เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ใช้ความอดทนสูง
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  รักษาสุขภาพ
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  หงุดหงิดง่าย
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
 10. บทสรุป Conclusion : เหนื่อยง่าย

 

พยากรณ์โดย โหร.อดิศร นิตยาจาร (ประเทศไทย)
Forecasts by astrologer Adisorn Nittayajarn. (Thailand)
โทร. 08-1533-3529  อีเมล์ domoredang@hotmail.com
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://twitter.com/ADISORN50

 

*หมายเหตุ  Read me…วันปรับเปลี่ยนปีนักษัตร

* วัน ปรับเปลี่ยนปีนักษัตร ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยแต่โบราณ  : นักโหราศาสตร์ไทย นักดาราศาสตร์ไทย ใช้ระบบการนับเวลาวันเดือนปีแบบ “จันทรคติ” ซึ่งจะเปลี่ยน “ปีนักษัตร” ก็ต่อเมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ (กลางเดือนเมษายน) ของทุกปี และถือเป็นวันฉลองเทศกาล “วันขึ้นปีใหม่” ของคนไทยอย่างแท้จริง
* บทความนี้ “ตรวจดูดวงชะตาฟรี!(รายเดือน) พยากรณ์จากปีเกิด” ใช้ระบบ “จันทรคติ” ในการให้คำพยากรณ์
* ผู้ อ่านที่เกิดช่วงหลังวันที่ 1 มกราคมถึงก่อนวัน “ขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕”  ให้ถือว่าเกิดในปีนักษัตรเดียวกันกับก่อนวันที่ 1 มกราคม ยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร
* (ถึงผู้ผลิตปฏิทินทุกสถาบัน… กรุณาแสดงข้อมูลนี้ลงในปฏิทินให้ชัดเจน ตรงกับความเป็นจริง เพื่อป้องกันมิให้ยุวชนไทยรุ่นหลังเข้าใจคลาดเคลื่อน)

ดูดวงฟรี เดือนมิถุนายน2555 คนเกิดปีระกา

10. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรระกา (ไก่)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Rooster year.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : ได้ของไม่ถูกใจ
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  เรียนเก่ง งานใหม่เข้ามา
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ธาตุทั้ง 4 ดินน้ำลมไฟ
  – การงาน Work … วางแผนธุรกิจ
  – การเงิน Finance … ได้จากอาหาร ยา เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  เจ็บป่วย ระวังอุบัติเหตุ ถอนฟัน
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ก้าวหน้า มุ่งการเรียน
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  อย่าทำผิดศีลธรรมและกฎหมาย
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  นอนดึกตื่นสาย
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ฐานะการเงินดี
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ขอเงินเพิ่ม
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  โยกย้ายเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหน้าที่การงานที่อยู่อาศัยที่ทำงาน ซ่อมแซมบ้าน
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ทำบุญสะเดาะเคราะห์
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  มีอุปสรรคเล็กน้อยแกไขได้  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทางที่ดีขึ้น
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  บ้าน
 10. บทสรุป Conclusion : ภูมิแพ้ ค่าใช้จ่ายสูง เก็บเงินไม่อยู่

พยากรณ์โดย โหร.อดิศร นิตยาจาร (ประเทศไทย)
Forecasts by astrologer Adisorn Nittayajarn. (Thailand)
โทร. 08-1533-3529  อีเมล์ domoredang@hotmail.com
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://twitter.com/ADISORN50
https://plus.google.com/104684158016003485846

*หมายเหตุ  Read me

* วัน ปรับเปลี่ยนปีนักษัตร และถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยแต่โบราณ : นักโหราศาสตร์ไทย นักดาราศาสตร์ไทย ใช้ระบบการนับเวลาวันเดือนปีแบบ “จันทรคติ” ซึ่งจะเปลี่ยน “ปีนักษัตร” ก็ต่อเมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ (กลางเดือนเมษายน) ของทุกปี และถือเป็นวันฉลองเทศกาล “วันขึ้นปีใหม่” ของคนไทยอย่างแท้จริง
* บทความนี้ “ตรวจดูดวงชะตาฟรี!(รายเดือน) พยากรณ์จากปีเกิด” ใช้ระบบ “จันทรคติ” ในการให้คำพยากรณ์
* ผู้ อ่านที่เกิดช่วงหลังวันที่ 1 มกราคมถึงก่อนวัน “ขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕”  ให้ถือว่าเกิดในปีนักษัตรเดียวกันกับก่อนวันที่ 1 มกราคม ยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร
* ผู้สั่ง/ผลิตปฏิทินทุกสถาบันโปรดทราบ… ท่านควรแสดงข้อมูลแบบจันทรคติลงในปฏิทินให้ชัดเจน ตรงกับความเป็นจริง เพื่อป้องกันมิให้ยุวชนไทยรุ่นหลังเข้าใจคลาดเคลื่อน

ดูดวงฟรี เดือนมิถุนายน2555 คนเกิดปีวอก

9. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรวอก (ลิง)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Monkey year.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : ชายสูงอายุอุปถัมภ์
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  เจ็บป่วย นวดแผนไทย
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ตัดเย็บเสื้อผ้า แฟชั่นทันสมัย
  – การงาน Work …  รอคอยงาน
  – การเงิน Finance …  สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากเลขทะเบียนรถยนต์
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  สวดมนต์ไหว้พระชีวิตจะดีขึ้น
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ยานพาหนะคันใหม่ ค้าขาย
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  เหน็ดเหนื่อย ทะเลาะถกเถียง
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  เดินทางท่องเที่ยว ไปในที่ไม่เคยไป
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  อายุน้อยกว่าให้โชคลาภ
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  เครียด
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  วางแผนครอบครัว
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  โรคเก่ากำเริบบ้าง
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  อดทน
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ขยันทำงานเก็บเงิน
 10. บทสรุป Conclusion : เก็บเงินได้ก้อนใหญ่
 11. พยากรณ์โดย โหร.อดิศร นิตยาจาร (ประเทศไทย)

Forecasts by astrologer Adisorn Nittayajarn. (Thailand)
โทร. 08-1533-3529  อีเมล์ domoredang@hotmail.com
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://twitter.com/ADISORN50
https://plus.google.com/104684158016003485846

*หมายเหตุ  Read me

* วัน ปรับเปลี่ยนปีนักษัตร และถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยแต่โบราณ : นักโหราศาสตร์ไทย นักดาราศาสตร์ไทย ใช้ระบบการนับเวลาวันเดือนปีแบบ “จันทรคติ” ซึ่งจะเปลี่ยน “ปีนักษัตร” ก็ต่อเมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ (กลางเดือนเมษายน) ของทุกปี และถือเป็นวันฉลองเทศกาล “วันขึ้นปีใหม่” ของคนไทยอย่างแท้จริง
* บทความนี้ “ตรวจดูดวงชะตาฟรี!(รายเดือน) พยากรณ์จากปีเกิด” ใช้ระบบ “จันทรคติ” ในการให้คำพยากรณ์
* ผู้ อ่านที่เกิดช่วงหลังวันที่ 1 มกราคมถึงก่อนวัน “ขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕”  ให้ถือว่าเกิดในปีนักษัตรเดียวกันกับก่อนวันที่ 1 มกราคม ยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร
* ผู้สั่ง/ผลิตปฏิทินทุกสถาบันโปรดทราบ… ท่านควรแสดงข้อมูลแบบจันทรคติลงในปฏิทินให้ชัดเจน ตรงกับความเป็นจริง เพื่อป้องกันมิให้ยุวชนไทยรุ่นหลังเข้าใจคลาดเคลื่อน

ดูดวงฟรี เดือนมิถุนายน2555 คนเกิดปีมะแม

8. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรมะแม (แพะ)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Goat year.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : นอนดึก
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุอุปถัมภ์
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  เครียด
  – การงาน Work …  หนัก
  – การเงิน Finance …  สมหวัง
  – โชคลาภ Fortune …   เลขที่บ้าน
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident … เหน็ดเหนื่อยกายใจ
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ถูกตามตื้อ
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  อย่าผิดศีลธรรมกฎหมาย
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  เดินทางท่องเที่ยว
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ทุนการศึกษา
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  สอบ งานหนัก
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  บัญชี หงุดหงิด
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  โรคเก่ากำเริบ
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  อดทน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  อึดอัดขัดข้อง
 10. บทสรุป Conclusion : ครอบครัวพร้อมหน้า
 11. พยากรณ์โดย โหร.อดิศร นิตยาจาร (ประเทศไทย)

Forecasts by astrologer Adisorn Nittayajarn. (Thailand)
โทร. 08-1533-3529  อีเมล์ domoredang@hotmail.com
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://twitter.com/ADISORN50
https://plus.google.com/104684158016003485846

*หมายเหตุ  Read me

* วัน ปรับเปลี่ยนปีนักษัตร และถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยแต่โบราณ : นักโหราศาสตร์ไทย นักดาราศาสตร์ไทย ใช้ระบบการนับเวลาวันเดือนปีแบบ “จันทรคติ” ซึ่งจะเปลี่ยน “ปีนักษัตร” ก็ต่อเมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ (กลางเดือนเมษายน) ของทุกปี และถือเป็นวันฉลองเทศกาล “วันขึ้นปีใหม่” ของคนไทยอย่างแท้จริง
* บทความนี้ “ตรวจดูดวงชะตาฟรี!(รายเดือน) พยากรณ์จากปีเกิด” ใช้ระบบ “จันทรคติ” ในการให้คำพยากรณ์
* ผู้ อ่านที่เกิดช่วงหลังวันที่ 1 มกราคมถึงก่อนวัน “ขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕”  ให้ถือว่าเกิดในปีนักษัตรเดียวกันกับก่อนวันที่ 1 มกราคม ยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร
* ผู้สั่ง/ผลิตปฏิทินทุกสถาบันโปรดทราบ… ท่านควรแสดงข้อมูลแบบจันทรคติลงในปฏิทินให้ชัดเจน ตรงกับความเป็นจริง เพื่อป้องกันมิให้ยุวชนไทยรุ่นหลังเข้าใจคลาดเคลื่อน

ดูดวงฟรี เดือนมิถุนายน2555 คนเกิดปีมะเมีย

7. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Horse year.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : พึงพาตนเอง หาเงินด้วยมือเปล่า
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  พักงานระยะสั้นๆ
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  อุปสรรคเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตนเอง
  – การงาน Work …  ต่างประเทศ
  – การเงิน Finance …  ยานพาหนะคันใหม่
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุประสบการณ์
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  แข็งแรง ดีขึ้น
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ลังเลการตัดสินใจ
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  นิ่งๆเฉยๆ
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  อดทนรอคอย
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  เดินทางมาหา
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  วิตกกังวลชีวิตในอนาคต
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  บริหารจัดการมรดกที่ดิน
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution : เจรจาต่อรอง
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  พ่อค้า คนกลาง นายหน้าค้าที่ดิน
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  คิดถึงเรื่องเก่า เศร้าเสียใจ
 10. บทสรุป Conclusion : ทำงานหนัก

พยากรณ์โดย โหร.อดิศร นิตยาจาร (ประเทศไทย)
Forecasts by astrologer Adisorn Nittayajarn. (Thailand)
โทร. 08-1533-3529  อีเมล์ domoredang@hotmail.com
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://twitter.com/ADISORN50
https://plus.google.com/104684158016003485846

*หมายเหตุ  Read me

* วัน ปรับเปลี่ยนปีนักษัตร และถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยแต่โบราณ : นักโหราศาสตร์ไทย นักดาราศาสตร์ไทย ใช้ระบบการนับเวลาวันเดือนปีแบบ “จันทรคติ” ซึ่งจะเปลี่ยน “ปีนักษัตร” ก็ต่อเมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ (กลางเดือนเมษายน) ของทุกปี และถือเป็นวันฉลองเทศกาล “วันขึ้นปีใหม่” ของคนไทยอย่างแท้จริง
* บทความนี้ “ตรวจดูดวงชะตาฟรี!(รายเดือน) พยากรณ์จากปีเกิด” ใช้ระบบ “จันทรคติ” ในการให้คำพยากรณ์
* ผู้ อ่านที่เกิดช่วงหลังวันที่ 1 มกราคมถึงก่อนวัน “ขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕”  ให้ถือว่าเกิดในปีนักษัตรเดียวกันกับก่อนวันที่ 1 มกราคม ยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร
* ผู้สั่ง/ผลิตปฏิทินทุกสถาบันโปรดทราบ… ท่านควรแสดงข้อมูลแบบจันทรคติลงในปฏิทินให้ชัดเจน ตรงกับความเป็นจริง เพื่อป้องกันมิให้ยุวชนไทยรุ่นหลังเข้าใจคลาดเคลื่อน

ดูดวงฟรี เดือนมิถุนายน2555 คนเกิดปีมะเส็ง

6. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Snake year.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : พ่อค้าคนกลาง นายหน้าค้าที่ดิน ขายประกัน
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  เจรจาค้าขาย
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  การบริหารจัดการมรดกที่ดิน แร่ธาตุ อัญมณี- การงาน Work …  ดีมาก
  – การเงิน Finance …  จดทะเบียน ทำสัญญา หุ้นส่วน
  – โชคลาภ Fortune …   มีโชคลาภลอย จากรถยนต์
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง อย่ามองโลกแง่ร้าย
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … พบคนรักเก่า
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  เจ็บป่วย
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  กินอาหารและยาเพื่อสุขภาพ
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ชอบเสพของมึนเมา
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ศึกษาธรรมะ
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future : ใช้สัมผัสที่หก
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ปรึกษาเพื่อน
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  สำเร็จแต่ช้าหน่อย เดินทางระยะใกล้
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  สุขสมหวัง
 10. บทสรุป Conclusion : เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ยานพาหนะคันใหม่

พยากรณ์โดย โหร.อดิศร นิตยาจาร (ประเทศไทย)
Forecasts by astrologer Adisorn Nittayajarn. (Thailand)
โทร. 08-1533-3529  อีเมล์ domoredang@hotmail.com
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://twitter.com/ADISORN50
https://plus.google.com/104684158016003485846

*หมายเหตุ  Read me

* วัน ปรับเปลี่ยนปีนักษัตร และถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยแต่โบราณ : นักโหราศาสตร์ไทย นักดาราศาสตร์ไทย ใช้ระบบการนับเวลาวันเดือนปีแบบ “จันทรคติ” ซึ่งจะเปลี่ยน “ปีนักษัตร” ก็ต่อเมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ (กลางเดือนเมษายน) ของทุกปี และถือเป็นวันฉลองเทศกาล “วันขึ้นปีใหม่” ของคนไทยอย่างแท้จริง
* บทความนี้ “ตรวจดูดวงชะตาฟรี!(รายเดือน) พยากรณ์จากปีเกิด” ใช้ระบบ “จันทรคติ” ในการให้คำพยากรณ์
* ผู้ อ่านที่เกิดช่วงหลังวันที่ 1 มกราคมถึงก่อนวัน “ขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕”  ให้ถือว่าเกิดในปีนักษัตรเดียวกันกับก่อนวันที่ 1 มกราคม ยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร
* ผู้สั่ง/ผลิตปฏิทินทุกสถาบันโปรดทราบ… ท่านควรแสดงข้อมูลแบบจันทรคติลงในปฏิทินให้ชัดเจน ตรงกับความเป็นจริง เพื่อป้องกันมิให้ยุวชนไทยรุ่นหลังเข้าใจคลาดเคลื่อน

ดูดวงฟรี เดือนมิถุนายน2555 คนเกิดปีมะโรง

5. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Dragon year.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : มีโชคลาภอย่างแรง
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  อาหารและยารักษาสุขภาพ
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  เด็กและครอบครัว
  – การงาน Work …  ภารกิจรัดตัว
  – การเงิน Finance …  ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากการทำบุญให้ทาน
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ขึ้นๆลงๆ ไม่แน่นอน
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  หึงหวงห่วงใย
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  คิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ชีวิจดีขึ้น
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  พึ่งพาตนเอง
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  คิดถึงเรื่องเก่า เศร้าโศกเสียใจ
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  สู้ชีวิต แก้ไขปัญหา
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ซื้อยานพาหนะคันใหม่ เดินทางไกล
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  งานใหม่เข้ามา
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ชายสูงอายุอุปถัมภ์
 10. บทสรุป Conclusion : ยุ่งกับญาติกับงาน

พยากรณ์โดย โหร.อดิศร นิตยาจาร (ประเทศไทย)
Forecasts by astrologer Adisorn Nittayajarn. (Thailand)
โทร. 08-1533-3529  อีเมล์ domoredang@hotmail.com
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://twitter.com/ADISORN50
https://plus.google.com/104684158016003485846

*หมายเหตุ  Read me

* วัน ปรับเปลี่ยนปีนักษัตร และถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยแต่โบราณ : นักโหราศาสตร์ไทย นักดาราศาสตร์ไทย ใช้ระบบการนับเวลาวันเดือนปีแบบ “จันทรคติ” ซึ่งจะเปลี่ยน “ปีนักษัตร” ก็ต่อเมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ (กลางเดือนเมษายน) ของทุกปี และถือเป็นวันฉลองเทศกาล “วันขึ้นปีใหม่” ของคนไทยอย่างแท้จริง
* บทความนี้ “ตรวจดูดวงชะตาฟรี!(รายเดือน) พยากรณ์จากปีเกิด” ใช้ระบบ “จันทรคติ” ในการให้คำพยากรณ์
* ผู้ อ่านที่เกิดช่วงหลังวันที่ 1 มกราคมถึงก่อนวัน “ขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕”  ให้ถือว่าเกิดในปีนักษัตรเดียวกันกับก่อนวันที่ 1 มกราคม ยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร
* ผู้สั่ง/ผลิตปฏิทินทุกสถาบันโปรดทราบ… ท่านควรแสดงข้อมูลแบบจันทรคติลงในปฏิทินให้ชัดเจน ตรงกับความเป็นจริง เพื่อป้องกันมิให้ยุวชนไทยรุ่นหลังเข้าใจคลาดเคลื่อน

%d bloggers like this: