ดูดวงฟรี เดือนมิถุนายน2555 คนเกิดราศีกุมภ์

11. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีกุมภ์ (คนแบกหม้อน้ำ)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Aquarius.

ราศีกุมภ์ (คนแบกหม้อน้ำ)  13กุมภาพันธ์–13มีนาคม
Aquarius   13February-13March.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : อยู่ระหว่างการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาบางอย่าง
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  มีงานใหม่เข้ามาให้ทำ
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  เก็บสถิติ-การรวบร่วมแสดงความคิดที่เห็นแตกต่างกัน
  – การงาน Work … พักงานระยะสั้นๆ
  – การเงิน Finance …  ลงทุนในธุรกิจส่วนตัว
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากหญิงแกร่ง สัตว์เลี้ยง บริวาร
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  สมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้น
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ตามตื้อ
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … ควรไปทำบุญสะเดาะเคราะห์
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ควรไปทำบุญสะเดาะเคราะห์
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรมและกฎหมาย
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ต้องสู้กับปัญหาโดยไม่ท้อถอย
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  ระวังเพศตรงข้ามที่มีเจ้าของแล้ว
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ต่างประเทศ
 10. บทสรุป Conclusion : ชีวิตในบางมุมที่หาทางออกไม่ได้ อึดอัดขัดข้อง

พยากรณ์โดย โหร.อดิศร นิตยาจาร (ประเทศไทย)
Forecasts by astrologer Adisorn Nittayajarn. (Thailand)
โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)
อีเมล์ domoredang@hotmail.com
https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: