ดูดวงฟรี เดือนมิถุนายน2555 คนเกิดราศีมกร

10. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีมกร (แพะทะเล)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Capricorn.

ราศีมกร (แพะทะเล)  15มกราคม–12กุมภาพันธ์
Capricorn  15January-12February

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : สุขที่เกิดจากความสงบ
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  งานก้าวหน้าดี
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  พบเพื่อนเก่าใหม่ รับน้อง
  – การงาน Work … ธุรกิจขนาดใหญ่ บริษัทมหาชน
  – การเงิน Finance …  บริจาคเงินเป็นสาธารณะกุศล
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุสูงศักดิ์อุปถัมภ์
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ดูแลญาติผู้ชายสูงอายุ
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  เพื่อนกัน
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) … มีอารมณ์หงุดหงิด
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … เปิดบ้านสำนักงานแห่งใหม่
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … ได้งานใหม่ งานใหม่เข้ามาเพิ่มเติม
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  อารมณ์ตึงเครียด คิดมา วิตกกังวล นอนไม่ค่อยหลับ
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  (ถูก)รีดไถ่ขอเงิน
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution : พ่อค้าคนกลางนายหน้าตัวแทนการค้า
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  สัมผัสที่หก
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  งานใหม่
 10. บทสรุป Conclusion : ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง

พยากรณ์โดย โหร.อดิศร นิตยาจาร (ประเทศไทย)
Forecasts by astrologer Adisorn Nittayajarn. (Thailand)
โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)
อีเมล์ domoredang@hotmail.com
https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: