ดูดวงฟรี เดือนมิถุนายน2555 คนเกิดวันจันทร์

2. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์
Your Horoscope in JUNE 2012.  Who was born on Monday.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : มีโชคลาภแต่ไม่ได้รับ
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ถูกไถ่เงิน
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education… ค่าเรียนแพง
  – การงาน Work …  ทำกับเพื่อน
  – การเงิน Finance …  ระมัดระวังในการใช้จ่าย ห้ามทำผิดกฎหมาย
  – โชคลาภ Fortune …   ปานกลาง
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ไม่มั่นคง
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  ช่วยกันเก็บเงิน
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  อึดอัดขัดข้อง
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ใช้ความอดทนเหตุการณ์
 5. เด่นในอดีต Past :  ยุ่งกับญาติกับงาน
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  เดินทาง ท่องเที่ยว
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution : ระวังคนมีเจ้าของแล้ว
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  คนรักอยู่ไกล
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  มรดกตกทอด ที่ดิน
 10. บทสรุป Conclusion : งานก้าวหน้า

พยากรณ์โดย โหร.อดิศร นิตยาจาร (ประเทศไทย)
Forecasts by astrologer Adisorn Nittayajarn. (Thailand)
โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)
อีเมล์ domoredang@hotmail.com
https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn

*หมายเหตุ : การปรับวันเกิดจาก “ระบบสุริยะคติ” ให้เป็น “ระบบจันทรคติ”

1. ราชการไทยในปัจจุบันใช้ระบบ “สุริยะคติ” ในการนับวันเวลา ปรับเปลี่ยนวันใหม่หลังเที่ยงคืน (เวลา 24.00 น.)
2. แต่บทความนี้ใช้ระบบ “จันทรคติ” เปลี่ยนวันใหม่เมื่อถึงเวลา “รุ่งอรุณ” คือ เช้าวันใหม่ (เวลาประมาณ 06.00 น.)
3. ด้วย เหตุนี้ผู้อ่านที่เกิดในเวลากลางคืน ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเช้าวันใหม่ (ช่วงเวลา 00.00 น. – 06.00 น.) ก่อนอ่านคำพยากรณ์นี้ ให้ใช้วันก่อนเที่ยงคืน(นับถอยหลังไป 1 วัน) เพื่อให้ตรงกับระบบจันทรคติ ที่นักโหราศาสตร์ไทยและหมอแดงใช้สำหรับตรวจดวงชะตา/ให้คำพยากรณ์

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: