ดูดวงฟรี เดือนมิถุนายน2555 คนเกิดราศีกันย์

6. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีกันย์ (หญิงสาว)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Virgo.

ราศีกันย์ (หญิงสาว)  17กันยายน–16ตุลาคม
Virgo  17September-16 October.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : พักผ่อนระยะสั้น
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : รับแขก เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ซื้อยานพาหนะ
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education… ดินฟ้าอากาศ
  – การงาน Work …  บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
  – การเงิน Finance …  ยึดหลักทางสายกลาง
  – โชคลาภ Fortune …   ได้จากคนรัก
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  คนต่างถิ่นต่างประเทศ
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  ฉลองความสำเร็จ
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  แอบทำบางอย่างไม่บอกใคร
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ได้สิ่งที่ไม่ต้องการ
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ใช้สื่อสารทันสมัย
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ควรทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  มีเมตตากรุณาสูง
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุสูงศักดิ์
 10. บทสรุป Conclusion :สู้แล้วชนะไม่สู้แพ้

พยากรณ์โดย โหร.อดิศร นิตยาจาร (ประเทศไทย)
Forecasts by astrologer Adisorn Nittayajarn. (Thailand)
โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)
อีเมล์ domoredang@hotmail.com
https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: