ดูดวงฟรี เดือนมิถุนายน2555 คนเกิดราศีพิจิก

8. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีพิจิก (แมงป่อง)

Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Scorpio.

ราศีพิจิก (แมงป่อง)  16พฤศจิกายน–15ธันวาคม
Scorpio  16November-15December.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : สำเร็จในหน้าที่การงานตามเป้าหมาย
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  มีอุปสรรคเล็กน้อยผ่านไปได้
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ลึกลับซับซ้อน
  – การงาน Work …  ใช้สัมผัสและญาณหยั่งรู้
  – การเงิน Finance …  มั่นคงท่ามกลางความวุ่นวาย สมุนไพร
  – โชคลาภ Fortune …   ปานกลาง จากโครงการที่เคยคิดไว้
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  แข็งแรงอดทน
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ช้าๆแต่สำเร็จ
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …   รัก 3 เศร้า
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  รักใคร่กลมเกลียว
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  คิดถึงใครคนนั้นเดินทางมาหา
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  นอนดึก
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future : ปรับปรุงวิถีชีวิตใหม่
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  เดินทางท่องเที่ยว
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper : บริวาร พึ่งพาตนเอง
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. : งานเลี้ยงงานฉลอง
 10. บทสรุป Conclusion : ตำราเก่าแก่ คัมภีรโบราณ

พยากรณ์โดย โหร.อดิศร นิตยาจาร (ประเทศไทย)
Forecasts by astrologer Adisorn Nittayajarn. (Thailand)
โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)
อีเมล์ domoredang@hotmail.com
https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: