ดูดวงฟรี เดือนมิถุนายน2555 คนเกิดราศีสิงห์

5. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีสิงห์ (สิงโต)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Leo.

ราศีสิงห์ (สิงโต)  17สิงหาคม–16กันยายน
Leo  17August -16September.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : นึกถึงเรื่องเก่าเศร้าโศกเสียใจ
 2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ยุ่งกับญาติกับงาน
 3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
  – การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ต่างประเทศ
  – การงาน Work …  ประสบผลสำเร็จ
  – การเงิน Finance …  อยู่ในระหว่างการตัดสินใจ
  – โชคลาภ Fortune …  ได้อย่างเงียบๆไม่บอกใคร
  – สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ดี
 4. คนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  เด็กๆ
  – ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานที่อยู่อาศัย ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน
  – คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  พักผ่อนกายใจ
  – เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  นักการเมืองการปกครองผู้บริหารระดับสูง
 5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  เศรษฐี บริหารจัดการเงินการธนาคาร
 6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  พบหญิงสูงอายุอุปถัมภ์
 7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper : ทิ้งร้างห่างไกลจากคนรัก
 9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  อยู่ในระหว่างทางเลือก
 10. บทสรุป Conclusion : พึงพาตนเอง

พยากรณ์โดย โหร.อดิศร นิตยาจาร (ประเทศไทย)
Forecasts by astrologer Adisorn Nittayajarn. (Thailand)
โทร. 08-1533-3529 (DTAC)
โทร. 08-1281-9397 (AIS)
โทร. 08-2512-9920 (TRUE)
อีเมล์ domoredang@hotmail.com
https://twitter.com/ADISORN50
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: