รวมคำทำนายดวงชะตาฟรี ทายจากวันเดือนปีเกิด ประจำเดือนมิถุนายน2555

 

รวมคำทำนายดวงชะตาฟรี ทายจากวันเดือนปีเกิด ประจำเดือนมิถุนายน2555
Total monthly horoscopes in june 2012.
ให้คำพยากรณ์และเขียนบทความโดย โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

ภาคที่หนึ่ง : คำพยากรณ์จากวันเกิดของผู้อ่าน

1. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์
Your Horoscope in JUNE 2012.  For you who was born on Sunday.
(รูป)

1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : ขยันทำงานหาเงิน
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  พบคนรักคนใหม่คุยถูกใจถูกคอ
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  การบริหารธุรกิจการเงินการธนาคารเศรษฐศาสตร์
– การงาน Work …  เปิดสำนักงาน งานส่วนตัว เจ้าของธุรกิจ อาหารเครื่องดื่ม
– การเงิน Finance …  ใช้อุปกรณ์ทันสมัย สื่อสารมือถือ คอมพิวเตอร์
– โชคลาภ Fortune …   ได้จากความฝัน
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปรับปรุงชีวิต
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  เด็กๆ
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  สุขสมหวังได้ดังใจ
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  ยากจะตัดสินใจ ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  เดินทางไกล ทะเลาะถกเถียงแตกหัก
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  งานก้าวหน้า
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future : ห้ามผิดศีล 5
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  เงินกู้
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  เพื่อน
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ถูกรีดไถ่เงิน
10. บทสรุป Conclusion : ช่างเลือก ได้สิ่งที่ไม่ชอบ

2. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์
Your Horoscope in JUNE 2012.  Who was born on Monday.
(รูป)

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : มีโชคลาภแต่ไม่ได้รับ
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ถูกไถ่เงิน
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education… ค่าเรียนแพง
– การงาน Work …  ทำกับเพื่อน
– การเงิน Finance …  ระมัดระวังในการใช้จ่าย ห้ามทำผิดกฎหมาย
– โชคลาภ Fortune …   ปานกลาง
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ไม่มั่นคง
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  ช่วยกันเก็บเงิน
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  อึดอัดขัดข้อง
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ใช้ความอดทน
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ยุ่งกับญาติกับงาน
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  เดินทาง ท่องเที่ยว
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution : ระวังคนมีเจ้าของแล้ว
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  คนรักอยู่ไกล
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  มรดกตกทอด ที่ดิน
10. บทสรุป Conclusion : งานก้าวหน้า

3. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในวันอังคาร
Your Horoscope in JUNE 2012.  Who was born on Tuesday.
(รูป)

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : ต้องความยุติธรรม
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานที่อยู่อาศัย ซ่อมแซมบ้าน
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์
– การงาน Work …  มั่นคงในภาวะสับสนวุ่นวาย
– การเงิน Finance …  หนี้สิน
– โชคลาภ Fortune …   ได้จากทะเบียนรถยนต์
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  เหนื่อยจากการทำงานหนัก
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ปกป้องรักษา หึงหวงห่วงใย
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  สงบสุข
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  เดินทางมาหา
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ธุรกิจในครอบครัว
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  รักษาพยาบาล ตรวจสุภาพ
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ขยายกิจการ
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution : ร่ำรวย
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  พึ่งพาตนเอง
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  วางแผนชีวิต
10. บทสรุป Conclusion : อดทน

4. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในวันพุธ
Your Horoscope in JUNE 2012. Who was born on Wednesday.
(รูป)

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : ฝันแม่น
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  เด็กให้โชค
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ก้าวหน้า
– การงาน Work …  ซับซ้อน
– การเงิน Finance …  อึดอัด
– โชคลาภ Fortune …   มีโชคลาภ
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  กินยารักษาโรค
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  เป็นความลับไม่บอกใคร แอบ
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  ทิ้งร้าวห่างไกลคนรัก
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  เก็บเงินไม่อยู่ ค่าใช้จ่ายสูง
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  เจ็บป่วย อุบัติเหตุ
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  อดทน
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  คิดมาก
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  พึงพาตนเอง
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  ช่วยได้บ้างไม่ได้บ้าง
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ค้าขาย ยานพาหนะคันใหม่
10. บทสรุป Conclusion : ชีวิตต้องสู้ถึงจะชนะ มั่นคง

5. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดี
Your Horoscope in JUNE 2012. Who was born on Thursday.
(รูป)

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : ถูกรีดไถ่เงิน
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : ได้ในสิ่งที่ไม่อยากได้
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  วิตกกังวล
– การงาน Work …  ดาวเด่น
– การเงิน Finance …  ธุรกิจครอบครัว
– โชคลาภ Fortune …   มีโชคลาภลอย
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  นอนดึก
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  เลิกลา
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  โรคหัวใจ ไขมันในเลือด
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  ทำบุญบริจาคให้ทาน
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ร่ายกายต้องการพักผ่อน
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  มีโชคลาภ
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  น้ำหนักขึ้น
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  เดินทางไกลมาหา
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  รักษาสุขภาพ
10. บทสรุป Conclusion : งานเลี้ยงงานฉลอง

6. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์
Your Horoscope in JUNE 2012. Who was born on Friday.
(รูป)

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : เดินทางท่องเที่ยว
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  พบเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทำให้ตกใจ
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ในเมืองหลวง
– การงาน Work …  ขยันทำงานเก็บเงิน
– การเงิน Finance …  รอคอยบางอย่าง
– โชคลาภ Fortune …   ได้พักงาน ผ่อนคลาย
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …ปานกลาง
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ไปเรื่อยๆ
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  ครอบครัวพร้อมหน้า
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  หนีปัญหา ไปคนเดียว
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ชักชวนไปทำบุญ
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  มีความกดดัน
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  สงบสุข
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  ใช้สัมผัสที่หก
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  โครงการมากมายที่จะทำ
10. บทสรุป Conclusion : ชายสูงอายุอุปถัมป์

7. ดวงชะตาของท่าน ในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์
Your Horoscope in JUNE 2012. Who was born on Saturday.
(รูป)

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : โรคเก่ากำเริบ
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  เหนื่อยง่าย
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  นวดแผนไทย
– การงาน Work … พ่อค้าคนกลาง นายหน้าค้าที่ดิน
– การเงิน Finance …  ร่ำรวยเงินทองมากมาย
– โชคลาภ Fortune …   ได้จากความสำเร็จในหน้าที่การงาน
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  เวียนหัว หงายเงิบ
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  เจรจาต่อรอง
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  ระวังอย่าผิดศีล5
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  อึดอัดขัดข้อง
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  เจ็บป่วยอุบัติเหตุ
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ร่ำรวยเงินทองมากมาย
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  เก็บเงินไม่อยู่ ค่าใช้จ่ายสูง
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution : น้ำหนักขึ้น
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  คนเดินทางไกลมาหา ต่างประเทศต่างจังหวัด
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  พระคุ้มครอง
10. บทสรุป Conclusion : พบเพื่อนมากมาย

พยากรณ์และเขียนโดย โหร.อดิศร นิตยาจาร (ประเทศไทย)
Forecasts by astrologer Adisorn Nittayajarn. (Thailand)
โทร. 08-1533-3529  อีเมล์ domoredang@hotmail.com
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://twitter.com/ADISORN50
https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://freecheckhoroscope.wordpress.com/read-free/polldaddy-poll6190476

สนทนา Conversation : …

*หมายเหตุ : การปรับวันเกิดจาก “ระบบสุริยะคติ” ให้เป็น “ระบบจันทรคติ”
• การนับวันตามระบบราชการไทย ในปัจจุบันใช้ระบบ “สุริยะคติ” ในการนับวันเวลา ปรับเปลี่ยนวันใหม่หลังเที่ยงคืน (เวลา 24.00 น.)
• แต่บทความนี้ใช้ระบบ “จันทรคติ” เปลี่ยนวันใหม่เมื่อถึงเวลา “รุ่งอรุณ” คือ เช้าวันใหม่ (เวลาประมาณ 06.00 น.)
• ด้วยเหตุนี้ผู้อ่านที่เกิดในเวลากลางคืน ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเช้าวันใหม่ (ช่วงเวลา 00.00 น. – 06.00 น.) ก่อนอ่านคำพยากรณ์นี้ ให้ใช้วันก่อนเที่ยงคืน(นับถอยหลังไป 1 วัน) เพื่อให้ตรงกับระบบจันทรคติ ที่นักโหราศาสตร์ไทยและหมอแดงใช้สำหรับตรวจดวงชะตา/ให้คำพยากรณ์

 

ดูดวงฟรี แบบรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012)
ให้คำพยากรณ์และเขียนบทความโดย โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

ภาคที่สอง : คำพยากรณ์จากเดือนเกิดของผู้อ่าน (ราศี)

1. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีเมษ (แกะ)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Aries.
(รูป)
ราศีเมษ (แกะ) 13เมษายน–13พฤษภาคม
Aries  13April-13May.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : รับแขกต่างบ้านเมือง เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ซื้อยานพาหนะ
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ทิ้งร้าง ห่างไกลคนรัก
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ครู ธรรมะ
– การงาน Work …  ลดราคา โปรโมชั่น
– การเงิน Finance …  ซับซ้อน
– โชคลาภ Fortune …   ได้จากคนรัก
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ดีขึ้น ระวังปีศาจเข้าแทรกซ้อน
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  อย่าทำผิดศีลธรรมกฎหมาย
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  มีภารกิจใหม่
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  ร่างกายต้องการพักผ่อน
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  เศร้าโศกเสียใจ
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  โรคเก่ากำเริบ
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ไปทำบุญให้ทาน
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ใช้สัมผัสที่หกและญาณหยั่งรู้
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  เจ็บป่วย อุบัติเหตุ
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  เหตุให้ตกใจคาดไม่ถึง
10. บทสรุป Conclusion : วิตกกังวล

2. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีพฤษภ (วัว)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Taurus.
(รูป)
ราศีพฤษภ (วัว) 14พฤษภาคม–13มิถุนายน
Taurus  14May-13June.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : ยุ่งกับญาติกับงาน
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ฉลองความสำเร็จ
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education… เรียนจบ
– การงาน Work …  เด่นธุรกิจสร้างเครือข่าย
– การเงิน Finance …  จ่ายคืนหนี้สิน เสี่ยงโชค
– โชคลาภ Fortune …   เฉียด
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  อารมณ์ไม่ดี หงุดหงิด
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  วนเวียน ไปๆมาๆ
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …เดินทางระยะใกล้ๆ
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  ได้งานภารกิจใหม่
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ช่วยปกป้องคุ้มครอง
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ใช้การสื่อสารทันสมัย คอมพิวเตอร์ มือถือ
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  โยกย้ายเปลี่ยนแปลง หน้าที่การงานการเงิน ที่อยู่อาศัย ปรับปรุงชีวิต ซ่อมแซมบ้าน
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  สิ้นสิ้นแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ตัดสินใจ ให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย
10. บทสรุป Conclusion : ยังไม่ถูกใจทุกทางเลือก

3. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีเมถุน (คนคู่)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Gemini.
(รูป)
ราศีเมถุน (คนคู่) 14 มิถุนายน–14กรกฎาคม
Gemini  14June-14July.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : ร่ำรวยเงินทองมากมาย
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ใช้สัมผัสที่หก
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  กายภาพบำบัด
– การงาน Work …  สุภาพอ่อนโยน
– การเงิน Finance …  ได้มาแต่ไม่ได้ใช้
– โชคลาภ Fortune …   มากมาย
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  พักผ่อนสักครู่
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  หงุดหงิด วิตกกังวล ไม่แน่นอน
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  มีเหตุให้ตกใจพลัดตกหกล้มสะดุดต้องของมีคม
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … สำเร็จแต่ช้าหน่อย
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ยานพาหนะคันใหม่ ค้าขาย
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  เงินทองมากมาย เหลือกินเหลือใช้ ในธนาคาร
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ใช้พรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  อาหารยาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  เดินทางมาหา
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ใช้ความอดทน
10. บทสรุป Conclusion : นอนพักผ่อนให้เพียงพอ

4. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีกรกฎ (ปู)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Cancer.
(รูป)
ราศีกรกฎ (ปู) 15กรกฎาคม–16สิงหาคม
Cancer  15July-16August.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : ดีเด่นเรื่องการเงิน
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  คนรักทิ้งร้างห่างไกล
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  การปกครอง ปราบปราม
– การงาน Work …  โยกย้ายปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
– การเงิน Finance …  นิ่งรอโอกาส
– โชคลาภ Fortune …   ได้จากชายสูงอายุสูงศักดิ์
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ไถ่ชีวิตสัตว์
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ถือศีลให้ทานบริจาค
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  รักใคร่กลมเกลียว
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  ใช้หนี้สิน โรคเก่ากำเริบ
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …มีความรัก
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  มีงานใหม่เข้ามา
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future : ได้โชคลาภ ดอกผล เด็กให้โชค
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  คำแนะนำจากเพื่อน
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  หญิงสูงอายุอุปถัมภ์
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ชื่อเสียงเด่นดัง
10. บทสรุป Conclusion : การต่างประเทศ

5. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีสิงห์ (สิงโต)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Leo.
(รูป)
ราศีสิงห์ (สิงโต)  17สิงหาคม–16กันยายน
Leo  17August -16September.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : นึกถึงเรื่องเก่าเศร้าโศกเสียใจ
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ยุ่งกับญาติกับงาน
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ต่างประเทศ
– การงาน Work …  ประสบผลสำเร็จ
– การเงิน Finance …  อยู่ในระหว่างการตัดสินใจ
– โชคลาภ Fortune …  ได้อย่างเงียบๆไม่บอกใคร
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ดี
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  เด็กๆ
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานที่อยู่อาศัย ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  พักผ่อนกายใจ
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  นักการเมืองการปกครองผู้บริหารระดับสูง
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  เศรษฐี บริหารจัดการเงินการธนาคาร
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  พบหญิงสูงอายุอุปถัมภ์
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper : ทิ้งร้างห่างไกลจากคนรัก
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  อยู่ในระหว่างทางเลือก
10. บทสรุป Conclusion : พึงพาตนเอง

6. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีกันย์ (หญิงสาว)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Virgo.
(รูป)
ราศีกันย์ (หญิงสาว)  17กันยายน–16ตุลาคม
Virgo  17September-16 October.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : พักผ่อนระยะสั้น
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment : รับแขก เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ซื้อยานพาหนะ
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education… ดินฟ้าอากาศ
– การงาน Work …  บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
– การเงิน Finance …  ยึดหลักทางสายกลาง
– โชคลาภ Fortune …   ได้จากคนรัก
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  คนต่างถิ่นต่างประเทศ
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  ฉลองความสำเร็จ
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  แอบทำบางอย่างไม่บอกใคร
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ได้สิ่งที่ไม่ต้องการ
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ใช้สื่อสารทันสมัย
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ควรทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  มีเมตตากรุณาสูง
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุสูงศักดิ์
10. บทสรุป Conclusion :สู้แล้วชนะไม่สู้แพ้

7. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีตุลย์ (คันชั่ง)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Libra.
(รูป)
ราศีตุลย์ (คันชั่ง)  17ตุลาคม–15พฤศจิกายน
Libra  17October-15November.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : ยานพาหนะคันใหม่ เสื้อผ้า เครื่องสำอางค์
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  สงบสุข เริ่มชีวิตใหม่
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  พบเพื่อนเก่าๆ
– การงาน Work …  การเกษตรไร่นาสวนผสมป่าไม้
– การเงิน Finance …  ได้จากการสื่อสารทันสมัย
– โชคลาภ Fortune …   ได้จากความสำเร็จในหน้าที่การงาน และทะเบียนยานพาหนะ
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  พักสักครู่
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  คิดจะปรับปรุงวิถีชีวิต
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  รักใคร่สามัคคี
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  อารมณ์ขึ้นๆลงๆ
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ใช้สัมผัสที่หก
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  อยู่ระหว่างการตัดสินใจครั้งใหญ่
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  แอบ ธุรกิจสีเทา
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  เดินทางท่องเที่ยว
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ทะเล
10. บทสรุป Conclusion : เดินทางระยะใกล้ๆ

8. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีพิจิก (แมงป่อง)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Scorpio.
(รูป)
ราศีพิจิก (แมงป่อง)  16พฤศจิกายน–15ธันวาคม
Scorpio  16November-15December.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : สำเร็จในหน้าที่การงานตามเป้าหมาย
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  มีอุปสรรคเล็กน้อยผ่านไปได้
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ลึกลับซับซ้อน
– การงาน Work …  ใช้สัมผัสและญาณหยั่งรู้
– การเงิน Finance …  มั่นคงท่ามกลางความวุ่นวาย สมุนไพร
– โชคลาภ Fortune …   ปานกลาง จากโครงการที่เคยคิดไว้
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  แข็งแรงอดทน
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ช้าๆแต่สำเร็จ
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …   รัก 3 เศร้า
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  รักใคร่กลมเกลียว
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  คิดถึงใครคนนั้นเดินทางมาหา
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  นอนดึก
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future : ปรับปรุงวิถีชีวิตใหม่
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  เดินทางท่องเที่ยว
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper : บริวาร พึ่งพาตนเอง
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. : งานเลี้ยงงานฉลอง
10. บทสรุป Conclusion : ตำราเก่าแก่ คัมภีรโบราณ

9. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีธนู (คนยิงธนู)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Sagittarius.
(รูป)
ราศีธนู (คนยิงธนู)  16ธันวาคม–14มกราคม
Sagittarius the Archer  16 December -14 January.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : ชีวิตรักซับซ้อน
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  การเงินคล่องตัวร่ำรวย
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ประมง ไถ่ชีวิตสัตว์
– การงาน Work …  อุปสรรคเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเอง
– การเงิน Finance …  ซื้อยานพาหนะคันใหม่ มอเตอร์ไซค์รถยนต์ ใช้ค้าขาย
– โชคลาภ Fortune …   ได้จากลงมือทำโครงการที่เคยคิดไว้นานแล้ว
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ดี หมั่นไหว้พระสวดมนต์ภาวนา
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ทะเลาะถกเถียง ใช้ความรุนแรง
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) … หลงรัก
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  อย่าทำผิดกฎหมายศีลธรรม
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  สำเร็จแต่ช้าหน่อย
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ฉลองความสำเร็จ งานบุญกุศล
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  อุปสรรคเล็กน้อยสู้แล้วจะชนะ ไม่สู้แพ้
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ใช้สัมผัสที่หก รอคอยการกลับมาของคนรัก
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  อดทน วิปัสสนากรรมฐาน
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ปรับตัวอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
10. บทสรุป Conclusion : เจรจาต่อรอง ต้อนรับแขกต่างถิ่นฐานมาเยือน

10. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีมกร (แพะทะเล)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Capricorn.
(รูป)
ราศีมกร (แพะทะเล)  15มกราคม–12กุมภาพันธ์
Capricorn  15January-12February.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : สุขที่เกิดจากความสงบ
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  งานก้าวหน้าดี
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  พบเพื่อนเก่าใหม่ รับน้อง
– การงาน Work … ธุรกิจขนาดใหญ่ บริษัทมหาชน
– การเงิน Finance …  บริจาคเงินเป็นสาธารณะกุศล
– โชคลาภ Fortune …   ได้จากญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุสูงศักดิ์อุปถัมภ์
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ดูแลญาติผู้ชายสูงอายุ
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  เพื่อนกัน
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) … มีอารมณ์หงุดหงิด
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … เปิดบ้านสำนักงานแห่งใหม่
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague … ได้งานใหม่ งานใหม่เข้ามาเพิ่มเติม
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  อารมณ์ตึงเครียด คิดมา วิตกกังวล นอนไม่ค่อยหลับ
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  (ถูก)รีดไถ่ขอเงิน
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution : พ่อค้าคนกลางนายหน้าตัวแทนการค้า
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  สัมผัสที่หก
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  งานใหม่
10. บทสรุป Conclusion : ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง

11. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีกุมภ์ (คนแบกหม้อน้ำ)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Aquarius.
(รูป)
ราศีกุมภ์ (คนแบกหม้อน้ำ)  13กุมภาพันธ์–13มีนาคม
Aquarius   13February-13March.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : อยู่ระหว่างการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาบางอย่าง
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  มีงานใหม่เข้ามาให้ทำ
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  เก็บสถิติ-การรวบร่วมแสดงความคิดที่เห็นแตกต่างกัน
– การงาน Work … พักงานระยะสั้นๆ
– การเงิน Finance …  ลงทุนในธุรกิจส่วนตัว
– โชคลาภ Fortune …   ได้จากหญิงแกร่ง สัตว์เลี้ยง บริวาร
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  สมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้น
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ตามตื้อ
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … ควรไปทำบุญสะเดาะเคราะห์
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …ควรไปทำบุญสะเดาะเคราะห์
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรมและกฎหมาย
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ต้องสู้กับปัญหาโดยไม่ท้อถอย
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  ระวังเพศตรงข้ามที่มีเจ้าของแล้ว
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ต่างประเทศ
10. บทสรุป Conclusion : ชีวิตในบางมุมที่หาทางออกไม่ได้ อึดอัดขัดข้อง

12. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555  สำหรับคนที่เกิดในราศีมีน (ปลา)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Pisces.
(รูป)
ราศีมีน (ปลา)  14มีนาคม–12เมษายน
Pisces Fish  14March-12April.

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : พลัดตกหกล้มน้ำร้อนลวกไฟไหม้ เหตุด่วนฉุกเฉิน ทำให้ตกใจ
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  เก็บเงินได้เป็นก้อนใหญ่
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ความสงบคือความสุขอย่างยิ่ง
– การงาน Work …  อุปสรรคขัดข้องเล็กน้อยพอแก้ไขได้ สู้ชนะไม่สู้แพ้
– การเงิน Finance …  ธุรกิจสีเทากึ่งผิดกฎหมาย
– โชคลาภ Fortune …   ได้จากความฝัน จากคู่
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident … เครียด นอนไม่ค่อยหลับ
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … มีแม่สื่อช่วยแนะนำ
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  เดินทางต่างประเทศต่างจังหวัด ซื้อยานพาหนะคันใหม่
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives … ได้โชคลาภลอย
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ไถ่เงิน
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ปรับปรุงชีวิต คิดจะเปลี่ยนอาชีพการงาน
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future : บริหารจัดการทรัพย์สินมรดกบ้านที่ดินรถยนต์
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  สิ้นสุดรูปแบบเดิมแล้วเริ่มต้นรูปแบบใหม่
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  วางแผนชีวิต
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  พักผ่อนจากการงานระยะสั้นๆ
10. บทสรุป Conclusion : ใช้เสื้อผ้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์ไฟฟ้าอันทันสมัย
บทสนทนา :

พยากรณ์โดย โหร.อดิศร นิตยาจาร (ประเทศไทย)
Forecasts by astrologer Adisorn Nittayajarn. (Thailand)
โทร. 08-1533-3529  อีเมล์ domoredang@hotmail.com
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://twitter.com/ADISORN50
https://plus.google.com/104684158016003485846
https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://freecheckhoroscope.wordpress.com/read-free/polldaddy-poll6190476

 

ดูดวงฟรี แบบรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012)
ให้คำพยากรณ์และเขียนบทความโดย โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

ภาคที่สาม : คำพยากรณ์จากปีเกิดของผู้อ่าน (นักษัตร)

*หมายเหตุ  Read me
• วันปรับเปลี่ยนปีนักษัตร และถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยแต่โบราณ : นักโหราศาสตร์ไทย นักดาราศาสตร์ไทย ใช้ระบบการนับเวลาวันเดือนปีแบบ “จันทรคติ” ซึ่งจะเปลี่ยน “ปีนักษัตร” ก็ต่อเมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ (กลางเดือนเมษายน) ของทุกปี และถือเป็นวันฉลองเทศกาล “วันขึ้นปีใหม่” ของคนไทยอย่างแท้จริง
• บทความนี้ “ตรวจดูดวงชะตาฟรี!(รายเดือน) พยากรณ์จากปีเกิด” ใช้ระบบ “จันทรคติ” ในการให้คำพยากรณ์
• ผู้อ่านที่เกิดช่วงหลังวันที่ 1 มกราคมถึงก่อนวัน “ขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕”  ให้ถือว่าเกิดในปีนักษัตรเดียวกันกับก่อนวันที่ 1 มกราคม ยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร
• ผู้สั่ง/ผลิตปฏิทินทุกสถาบันโปรดทราบ… ท่านควรแสดงข้อมูลแบบจันทรคติลงในปฏิทินให้ชัดเจน ตรงกับความเป็นจริง เพื่อป้องกันมิให้ยุวชนไทยรุ่นหลังเข้าใจคลาดเคลื่อน

1. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรชวด (หนู)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Rat year.
(รูป)

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : มีโชคลาภลอย
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  โชคลาภจากคนตายไปแล้ว ควรทำบุญให้ทานสะเดาะเคราะห์
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  นวดแผนไทย
– การงาน Work …  ร่างกายไม่อำนวยให้ทำงานหนัก
– การเงิน Finance …  ได้จากชายสูงอายุ บริษัทมหาชน
– โชคลาภ Fortune …   มีโชคลาภลอย
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ส่วนใหญ่ปานกลาง แต่บางคนให้ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  แต่งงาน
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  รักใคร่กลมเกลียว
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  บริหารจัดการมรดกบ้านที่ดิน
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ดี
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  กินอาหารยาเพื่อรักษาสุขภาพ
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ขยายกิจการ
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution : ทำงานแข่งกับเวลา
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  เดินทางท่องเที่ยว มาหา
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  บริหารจัดการเงินทองในธนาคาร
10. บทสรุป Conclusion : งานเลี้ยงงานฉลอง

2. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรฉลู (วัว)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Ox year.
(รูป)

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : อึดอัดขัดข้อง
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  อุปสรรคนิดหน่อย
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  วางแผนงาน
– การงาน Work …  ทำงานดึก
– การเงิน Finance …  ทำบุญให้ทาน
– โชคลาภ Fortune …   ปานกลาง
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ดี
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  พบเหตุด่วน ทำให้ตกใจ ปวดฟัน
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  สุขสงบ
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  ยานพาหนะคันใหม่-รถมอเตอร์ไซค์
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ทิ้งร้างห่างไกล
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  เจรจาค้าขายต่อรอง ต้อนรับแขก
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  สับสนการตัดสินใจ
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ได้สิ่งที่ไม่ต้องการ คัดเลือก
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  ทำงานหนัก
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ความรัก
10. บทสรุป Conclusion : ประสบผลสำเร็จทางอาชีพการงาน

3. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรขาล (เสือ)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Tiger year.
(รูป)

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : เหน็ดเหนื่อยต่อสู้ปัญหาอย่างหนัก
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  อย่าทำผิดกฎหมายศีลธรรม
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  สื่อสารอันทันสมัย อินเตอร์เน็ท
– การงาน Work …  ดี
– การเงิน Finance …  เพื่อนช่วยเหลือ
– โชคลาภ Fortune …ปานกลาง
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  แอบ
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  พ่อค้าคนกลาง นายหน้าค้าที่ดิน
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  เจรจาต่อรอง
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  บริหารจัดการมรดกที่ดิน
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  โรคเก่ากำเริบ
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  อุปสรรคเล็กน้อยต้องแก้ไขปัญหา
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  มีงานใหม่เข้ามาให้ทำ
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  ลังเลการตัดสินใจ
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  สุขสมหวัง
10. บทสรุป Conclusion : ดีเด่นเรื่องการเงิน

4. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Rabbit year.
(รูป)

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : เดินทางระยะใกล้ๆ
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  พบเพื่อนเก่า
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ปริญญาเอก
– การงาน Work …  ใช้ศิลปะ สัมผัสที่หก ญาณหยั่งรู้
– การเงิน Finance …  เก็บเงินได้
– โชคลาภ Fortune …   ได้จากการทำงาน
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ทำงานไปพักไป สบายๆไม่เครียด
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  รอคอย
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  อึดอัดขัดข้อง
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  ร่ำรวยฐานะทางการเงินดีขึ้น
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  มีความลับไม่เปิดเผย
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  อุปสรรคเล็กน้อย
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ความดัน เบาหวาน
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ใช้สัมผัสที่หก
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  ต้องการความยุติธรรม
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  กฎแห่งกรรม
10. บทสรุป Conclusion : สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

5. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Dragon year.
(รูป)

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : มีโชคลาภอย่างแรง
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  อาหารและยารักษาสุขภาพ
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  เด็กและครอบครัว
– การงาน Work …  ภารกิจรัดตัว
– การเงิน Finance …  ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
– โชคลาภ Fortune …   ได้จากการทำบุญให้ทาน
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ขึ้นๆลงๆ ไม่แน่นอน
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  หึงหวงห่วงใย
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  คิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ชีวิจดีขึ้น
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  พึ่งพาตนเอง
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  คิดถึงเรื่องเก่า เศร้าโศกเสียใจ
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  สู้ชีวิต แก้ไขปัญหา
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ซื้อยานพาหนะคันใหม่ เดินทางไกล
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  งานใหม่เข้ามา
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ชายสูงอายุอุปถัมภ์
10. บทสรุป Conclusion : ยุ่งกับญาติกับงาน

6. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Snake year.
(รูป)

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : พ่อค้าคนกลาง นายหน้าค้าที่ดิน ขายประกัน
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  เจรจาค้าขาย
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  การบริหารจัดการมรดกที่ดิน แร่ธาตุ อัญมณี
– การงาน Work …  ดีมาก
– การเงิน Finance …  จดทะเบียน ทำสัญญา หุ้นส่วน
– โชคลาภ Fortune …   มีโชคลาภลอย จากรถยนต์
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ปานกลาง อย่ามองโลกแง่ร้าย
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) … พบคนรักเก่า
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  เจ็บป่วย
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  กินอาหารและยาเพื่อสุขภาพ
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ชอบเสพของมึนเมา
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ศึกษาธรรมะ
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future : ใช้สัมผัสที่หก
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ปรึกษาเพื่อน
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  สำเร็จแต่ช้าหน่อย เดินทางระยะใกล้
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  สุขสมหวัง
10. บทสรุป Conclusion : เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ยานพาหนะคันใหม่

7. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Horse year.
(รูป)

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : พึงพาตนเอง หาเงินด้วยมือเปล่า
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  พักงานระยะสั้นๆ
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  อุปสรรคเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตนเอง
– การงาน Work …  ต่างประเทศ
– การเงิน Finance …  ยานพาหนะคันใหม่
– โชคลาภ Fortune …   ได้จากญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุประสบการณ์
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  แข็งแรง ดีขึ้น
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ลังเลการตัดสินใจ
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  นิ่งๆเฉยๆ
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  อดทนรอคอย
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  เดินทางมาหา
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  วิตกกังวลชีวิตในอนาคต
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  บริหารจัดการมรดกที่ดิน
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution : เจรจาต่อรอง
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  พ่อค้า คนกลาง นายหน้าค้าที่ดิน
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  คิดถึงเรื่องเก่า เศร้าเสียใจ
10. บทสรุป Conclusion : ทำงานหนัก

8. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรมะแม (แพะ)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Goat year.
(รูป)

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : นอนดึก
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุอุปถัมภ์
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  เครียด
– การงาน Work …  หนัก
– การเงิน Finance …  สมหวัง
– โชคลาภ Fortune …   เลขที่บ้าน
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident … เหน็ดเหนื่อยกายใจ
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ถูกตามตื้อ
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  อย่าผิดศีลธรรมกฎหมาย
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  เดินทางท่องเที่ยว
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ทุนการศึกษา
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  สอบ งานหนัก
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  บัญชี หงุดหงิด
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  โรคเก่ากำเริบ
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  อดทน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  อึดอัดขัดข้อง
10. บทสรุป Conclusion : ครอบครัวพร้อมหน้า

9. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรวอก (ลิง)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Monkey year.
(รูป)

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : ชายสูงอายุอุปถัมภ์
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  เจ็บป่วย นวดแผนไทย
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ตัดเย็บเสื้อผ้า แฟชั่นทันสมัย
– การงาน Work …  รอคอยงาน
– การเงิน Finance …  สำเร็จแต่ช้าหน่อย
– โชคลาภ Fortune …   ได้จากเลขทะเบียนรถยนต์
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  สวดมนต์ไหว้พระชีวิตจะดีขึ้น
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ยานพาหนะคันใหม่ ค้าขาย
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  เหน็ดเหนื่อย ทะเลาะถกเถียง
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  เดินทางท่องเที่ยว ไปในที่ไม่เคยไป
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  อายุน้อยกว่าให้โชคลาภ
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  เครียด
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  วางแผนครอบครัว
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  โรคเก่ากำเริบบ้าง
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  อดทน
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ขยันทำงานเก็บเงิน
10. บทสรุป Conclusion : เก็บเงินได้ก้อนใหญ่

10. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรระกา (ไก่)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Rooster year.
(รูป)

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : ได้ของไม่ถูกใจ
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  เรียนเก่ง งานใหม่เข้ามา
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ธาตุทั้ง 4 ดินน้ำลมไฟ
– การงาน Work … วางแผนธุรกิจ
– การเงิน Finance … ได้จากอาหาร ยา เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
– โชคลาภ Fortune …   ได้จากการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  เจ็บป่วย ระวังอุบัติเหตุ ถอนฟัน
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ก้าวหน้า มุ่งการเรียน
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  อย่าทำผิดศีลธรรมและกฎหมาย
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  นอนดึกตื่นสาย
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ฐานะการเงินดี
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  ขอเงินเพิ่ม
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  โยกย้ายเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหน้าที่การงานที่อยู่อาศัยที่ทำงาน ซ่อมแซมบ้าน
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  ทำบุญสะเดาะเคราะห์
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  มีอุปสรรคเล็กน้อยแกไขได้  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทางที่ดีขึ้น
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  บ้าน
10. บทสรุป Conclusion : ภูมิแพ้ ค่าใช้จ่ายสูง เก็บเงินไม่อยู่

11. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรจอ (หมา)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Dog year.
(รูป)

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : เรียนหนัก ทำงานหนัก
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  พบปัญหาซับซ้อน
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ทิ้งร้างห่างไกลครอบครัวคนรัก
– การงาน Work …  อึกอัดขัดข้องคับแค้นใจ
– การเงิน Finance …  สุขสมหวัง
– โชคลาภ Fortune …   เก็บเงินได้ก้อนใหญ่
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  เตรียมพร้อมรับแขกต่างบ้านต่างเมือง
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  ขยันทำงานเก็บเงิน
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  พึ่งพาตนเอง โดดเดี่ยว เหมือนอยู่คนเดียว
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  ควรสะเดาะเคราะห์
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  ลังเลในการตัดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธ
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  กินอาหาร ยา เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  ใช้ความอดทนสูง
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  รักษาสุขภาพ
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  หงุดหงิดง่าย
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
10. บทสรุป Conclusion : เหนื่อยง่าย

12. โชคชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน 2555 สำหรับคนที่เกิดในปีนักษัตรกุน (หมู)
Your Horoscope in JUNE 2012. For you who was born in Pig year.
(รูป)

 1. เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนปัจจุบัน Status : คิดมาก ปวดหัว นอนไม่ค่อยหลับ
2. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม Environment :  ได้สิ่งของไม่ตรงกับที่ต้องการ
3. ทิศทางของดวงชะตา Direction of horoscope. :
– การศึกษา/เรียนรู้เพิ่มเติม Education…  ปริญญาเอก ขยายกิจการ
– การงาน Work …  อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
– การเงิน Finance …  ทำงานมากได้เงินมาก ทำงานน้อยได้เงินน้อย
– โชคลาภ Fortune …   ปานกลาง
– สุขภาพ & อุบัติเหตุ Health & Accident …  ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
4. คนใกล้ชิด Relationship :
– ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single) …  สมหวังเงียบๆ
– ความรักของคนแต่งงานแล้ว Husband & Wife (Married) …  เหมือนตัวคนเดียว
– คนในครอบครัว & ญาติพี่น้อง Family & Relatives …  ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร
– เพื่อนฝูง/เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague …  มีปัญหาแต่เก็บไว้ในใจ
5. เหตุการณ์เด่นในอดีต Past :  เจรจาต่อรอง
6. เหตุการณ์เด่นในอนาคต Future :  อึดอัดกับปัญหาที่ไม่ชัดเจน
7. ปัญหาชีวิตและช่องทางแก้ไข Problem & Solution :  คนรักทิ้งร้างห่างไกล
8. ผู้ช่วยเหลืออยู่ไกล  Helper :  ปัญหาชีวิตรักซับซ้อน
9. สิ่งที่คิดอยู่ในใจ In mind. :  ทำงานแบกภาระหนัก
10. บทสรุป Conclusion : พึงพาตนเอง
บทสนทนา : บทความนี้รวมคำพยากรณ์โชคชะตาประจำเดือนมิถุนายน ทายจากวัน-เดือน-ปีเกิดเอาไว้ในหน้าเดียวกัน Total monthly horoscopes in June 2012. เพื่อความสะดวกแก่ผู้อ่านทั่วไป  คำพยากรณ์ย่อยๆเหล่านี้จะถูกคัดลอกนำไปวางแยกกันในแต่ละหน้าในภายหลัง

พยากรณ์โดย โหร.อดิศร นิตยาจาร (ประเทศไทย)
Forecasts by astrologer Adisorn Nittayajarn. (Thailand)
โทร. 08-1533-3529  อีเมล์ domoredang@hotmail.com
https://freecheckhoroscope.wordpress.com
http://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn
https://twitter.com/ADISORN50
https://plus.google.com/104684158016003485846
https://profile.live.com/cid-1071c5308fc46bbb
https://freecheckhoroscope.wordpress.com/read-free/polldaddy-poll6190476

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: