Facebook

Image

https://www.facebook.com/adisorn.nittayajarn

https://www.facebook.com/pages/Free-Horoscope-monthly/224082977638762
         สำหรับเชื่อมโยงลิงค์และโพสบทความดูดดวงฟรีจากที่นี้ไป Facebook

https://www.facebook.com/pages/lives-in-Sukhothai/256875397668834
         วิถีชีวิตสดในชนบทของหมอแดง

https://www.facebook.com/pages/ADISORN-shop/166076790078532
         ร้านตัดผมแดงบาร์เบอร์
– ตัดผม ผู้ใหญ่ 50 บาท, เด็กนักเรียนชั้นประถม 20 บาท,  เด็กนักเรียนชั้นมัธยม 30 บาท
– นวดแผนไทย ชั่วโมงละ 100 บาท
– หมอดู ดูดวงทางโทรศัพท์ 400 บาท

https://www.facebook.com/groups/140657722637076/
         รับสมาชิกทุกท่าน ที่สนใจฝึกสมาธิ ในรูปแบบ “มโนมยิทธิ” (ฤทธิ์ทางใจ) ธรรมะภาคปฏิบัติ สำหรับคนรุ่นใหม่ ยุคอภิญญาใหญ่
เผยแพร่เป็นธรรมทาน มีคำแนะนำถึงวิธีการพิจารณาธรรม เพื่อให้เข้าถึงหลักศาสนา(พุทธ), สนทนา, แลกเปลี่ยนความรู้, ประสพการณ์การใช้ “มโนมยิทธิ” ซึ่งกันและกัน, ช่วยกันเผยแพร่หลักธรรมคำสอนแก่บุตรหลานเยาวชนไทย(และสากล) ให้รู้จักทำแต่ความดีละเว้นความชั่ว ทำจิตให้แจ่มใส รักความสงบ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเน้นสาธารณะประโยชน์  ผมเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้ทุกคนทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้แจ่มใส เหมือนกัน บทความนี้เป็นมิตรกับทุกคน ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา สร้างโดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

ลิงก์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: