วิธีแก้ไขปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมบ้านเมือง


Adisorn Nittayajarn

         ถ้าฝนตกน้ำท่วมรอบๆบ้านคุณ ทางแก้ไขคือ “ระบายน้ำ” โดยการขุดวางท่อระบายน้ำ ไม่ใช่สร้างแนวเขื่อนกั้นน้ำรอบๆบ้าน บ้านกับเมืองหรือประเทศก็เช่นเดียวกัน ต้องแก้ปัญหานี้โดยทำ “ทางระบายน้ำ” ทั้งขุดคูคลอง, วางท่อ/อุโมงระบายน้ำแบบเส้นตรงเหนือใต้เชื่อมต่อออกตก เราสามารถหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้ เราจะมีแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้มากขึ้น มีเส้นทางจราจร(ถนนข้างเคียงคูคลอง) ได้เส้นทางคมนาคมเพิ่ม ขนส่งลำเลียงสินค้า ลดปริมาณรถบรรทุกหนักบนถนนได้ มีหมู่บ้านกระจายไปในเส้นทางคมนาคมใหม่ เราควรปรับวิกฤติให้เป็นโอกาส พื้นที่ใดยังเวนคืนไม่ได้ให้ขออนุญาติ(พร้อมออกกฏหมายบังคับ)ทำอุโมงผลักดันน้ำรอดที่ดินนั้นไปก่อน ร.5 ท่านเคยใช้วิธีนนี้กับพื้นที่รังสิต ทำให้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพบางบางลง

อดิศร นิตยาจาร (มดแดง)
โทร. 0815333529

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: